Anne Bäck

Anne Bäck

Olen koulutukseltani sosiaalikasvattaja sekä sosionomi. Yhteisöhoidon parissa olen työskennellyt kymmenisen vuotta ja työskentely jatkuu edelleen. Käytännön kokemusta minulla on karttunut yhteisökuntoutuksesta, varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta ja kiintymyssuhteen vahvistamisesta sekä niiden hyödyntämisestä päihdekuntoutuksessa. Vuosien aikana olen nähnyt yhteisökuntoutuksen vaikuttavuuden ja sen, kuinka yhteisökuntoutuksella voi auttaa päihdekuntoutujia ja tukea heitä muutoksessa.

Osaamistani olen täydentänyt muun muassa yhteisöhoidon koulutuksilla, motivoinnin kouluttaja koulutuksella sekä ratkaisukeskeisen nepsy-valmentaja koulutuksella. Näiden lisäksi koen vahvuudekseni käytännön läheisyyden sekä innostuksen ja kiinnostuksen yhteisöhoitoon. Nykyinen digiaika ja muut yhteiskunnalliset muutokset asettavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös yhteisöllisyydelle. Syvennän osaamistani uusyhteisöllisyyden, osallisuuden ja johtamiseen alueilla.