marianne-kuorelahti

Marianne Kuorelahti

Olen Marianne Kuorelahti, koulutukseltani sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL). Olen toiminut sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä, opiskelijakuraattorina ja ammattikorkeakoulun opettajana. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen ollut kehittämisprojekteissa julkisella sektorilla ja lastensuojelujärjestöissä.

Yhteisöllinen työskentelytapa on kulkenut mukana koko työhistoriani monella tavalla. Voin vakuuttuen todeta, että parhaimmat ja innostavimmat kokemukset ja kohtaamiset auttamistyön saralla ovat toteutuneet juuri yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, yksilöllistä työtä unohtamatta. Parhaillaan on meneillään mittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutos ja kiinnostukseni kohdistuu siihen, miten yhteisöllisiä toimintatapoja voitaisiin tuoda luontevaksi osaksi palvelujärjestelmien toimintakäytäntöjä.

Yhteisöllisyys, toiminannallisuus ja luonto ovat ikiaikaisia ja perin inhimillisiä lähestymistapoja ihmisen auttamisessa. Näiden työtapojen hyödyntämistä haluan olla omalta osaltani edistämässä, jotta vuorovaikutus, vastavuoroisuus ja hyväksytyksi kokemisen tunne mahdollistuisivat muuttuvissa palvelujärjestelmissä.