Riitta-Liisa Kanniainen

Riitta-Liisa Kanniainen

Olen Riitta-Liisa Kanniainen, sosionomi, hyvinvointialan yrittäjä ja NLP-valmentaja. Minulla on kokemusta luottamushallinnosta sekä strategisesta johtamisesta mm. kunnallishallinnossa ja sosiaali- ja terveyshuollon muutosprosesseista. Koulutan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, teen muutosvalmennuksia sekä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjausta. Keskeisiä vahvuuksiani ovat kyky hahmottaa kokonaisuuksia muutos-, suunnittelu- ja ongelmatilanteissa. Näen tärkeänä yksilön hyvinvoinnin ja toimijuuden vahvistamisen siten, että se lisää ympärilleen hyvinvointia. Teen mielelläni työtä iloa, psykologista turvallisuutta, keskinäistä arvostusta ja elämän laatua mahdollistaen.