johtajan rooli

19 02, 2014

Visio ja visiojohtaminen

|2019-12-22T19:27:53+02:0019.02.2014|

Leenamaija Otala pitää oppivan organisaation johtajan tehtävänä vision muodostamisen, sen raamittamisen ja myymisen koko organisaatiolle niin, että jokainen haluaa olla osana visiota. Johtaja luo yhteisen tahtotilan.  Minun mielestäni vision luominen on koko yhteisön tehtävä. Unelma paremmasta huomisesta Visio on ihmisen unelma paremmasta huomisesta.  Visio vetoaa tunteisiin ja mielikuviin. Se antaa etäisyyttä välittömään arkeen ja auttaa [...]

4 02, 2014

Yhteisöllisyydestä

|2019-12-22T19:27:53+02:0004.02.2014|

Yhteisön käsitteestä Käsitteenä yhteisö on varsin epämääräinen, vaikeasti määriteltävissä. Olen yrittänyt hahmotella yhteisön määritelmää Prosessin johtaminen kirjassa liittämällä siihen seuraavia elementtejä: jäsenten keskinäinen tuttuus, yhtenäinen käsitys siitä kuka tai ketkä kuuluvat yhteisöön yhteenkuuluvuuden tunne yhtenäinen käsitys yhteisön luonteesta ja tarkoituksesta (perustehtävästä) yhteinen sosiaalinen todellisuus eli jaettu tieto siitä miten yhteisön jäsenet kokevat yhteisönsä, oman ja [...]

10 09, 2013

Yhteisöllinen johtaminen

|2019-12-22T19:27:54+02:0010.09.2013|

Yhteisöllisyyttä on viime vuosina peräänkuulutettu ratkaisuksi ja ehkäisykeinoksi esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen, koululaitoksen kasvatuksellisiin ongelmiin, työntekijöiden uupumiseen tai vanhusten yksinäisyyteen.  Yhteisöllisyys nähdään myönteisenä elämän tapana, joka on jäänyt yksilöllisyyden korostamisen, itsekeskeisyyden ja oman edun tavoittelun jalkoihin. Yhteisöllisen johtamisen haaste Myönteiseen yhteisöllisyyteen kuuluu huolenpito toisista, inhimillinen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Tällaista yhteisöllisyyttä on tietoisesti hyödynnetty muun muassa lasten [...]

Go to Top