kehittäminen

25 10, 2017

Arvot ja arki työyhteisössä

|2019-12-22T19:27:46+02:0025.10.2017|

Lähes kaikki työyhteisöt, joiden kehittämisessä olen voinut olla mukana, ovat ilmaisseet pyrkivänsä avoimuuteen, avoimeen keskusteluun. Usein avoimuus on kirjattu myös yhteisön arvoihin. Avoimuuden toteuttamisen haasteita arjessa kuvaa alla oleva esimerkki kouluyhteisöstä. Esimerkki on lainaus väitöskirjasta, jonka lähdetiedot olen harmikseni kadottanut. Keskustelun analyysi on minun ja perustuu Argyriksen ja Schönin toiminnanteoriaan. K on tutkija ja H [...]

6 03, 2016

Muutosvastarinta – ystävä vai vihollinen?

|2019-12-22T19:27:48+02:0006.03.2016|

Amerikkalaisen, organisaatioiden muutoshankkeiden vaikutuksia koskeneen metatutkimuksen mukaan vain runsas viidennes toteutetuista organisaatiomuutoksista oli täyttänyt niille asetetut tuotannollis-taloudelliset tavoitteet. Yhtenä syynä vaatimattomiin tuloksiin on nähty organisaatioiden jäsenten muutosvastarinta. Muutosvastarinnan syntyyn on ainakin kaksi syytä. Toinen on organisaatioiden hierarkkinen rakenne ja toinen hierarkkiseen rakenteeseen liittyvä tapa toteuttaa muutoksia. Päätökset tehdään hierarkian ylimmällä tasolla ja niistä tiedotetaan organisaation [...]

30 08, 2015

In memoriam Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosasto

|2019-12-22T19:27:49+02:0030.08.2015|

Sain viestin 19.8. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosaston lakkauttamisesta. Lakkautetulla päiväosastolla toteutettiin terapeuttisen yhteisön hoitomallia, joka perustuu yhteisön henkilöstön ja potilaiden vertaisryhmän terapeuttisen ja kuntouttavan potentiaalin hyödyntämiseen. Hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttavimman tekijän, yhteisön, kehittäminen on hidas ja erittäin vaativa prosessi. Päiväosastolla osaston henkilökunta oli lähes 30 vuoden aikana onnistunut poikkeuksellisen hyvin hoitoyhteisönsä kehittämisessä. Yhteisöhoidon ja terapeuttisen [...]

25 08, 2015

Onko apu lähellä, kun hätä on suurin?

|2019-12-22T19:27:51+02:0025.08.2015|

Media välittää meille päivittäin tietoja onnettomuuksista, väkivallasta ja luonnon mullistuksista, joissa kuolee ja haavoittuu yksittäisiä ihmisiä, perheitä ja erikokoisia väkijoukkoja. On arjen pienimuotoisia tapahtumia, kuten yksittäinen liikennekuolema tai kuolema oman käden kautta. Uutisotsikossa voimme lukea esimerkiksi: neljä kuollutta ja toista kymmentä loukkaantunutta. Ehkä pahimmilta tuntuvat ne tapaukset, joissa ihminen hyökkää toisen kimppuun ja riistää hengen [...]

Go to Top