kokemuksesta oppiminen

27 03, 2017

Miksi kokemus ei opeta?

|2019-12-22T19:27:46+02:0027.03.2017|

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen FIMEAN siirtäminen Helsingistä Kuopioon on malliesimerkki alusta saakka epäonnistumiseen tuomitusta muutoksen johtamisesta. Vuonna 2008 sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän yksipuolisesti käynnistämä muutoshanke, Lääkelaitoksen lakkauttaminen ja sitä seuranneen FIMEAN alueellistaminen, tuli silloisen Lääkelaitoksen työntekijöille kuten myös FIMEAn johtaja Hannes Wahlroosille ilmoitusasiana ja yllätyksenä. He vastustivat Kuopioon muuttamista. Liisa Hyssälä kertoi sanomalehti Keskisuomalaisen [...]

30 11, 2014

Prosessikeskeinen kehittäminen ja action learning

|2019-12-22T19:27:52+02:0030.11.2014|

Action Learning -oppimismallin juuret juontavat 1930 -luvulle, jolloin Reg Revans toimi Essexin terveydenhoito-oppilaitoksen kouluttajana. Vuonna 1937 hän kirjoitti ensimmäisen artikkelin Action Learning´stä. Sodan jälkeen hän siirtyi Englannin kaivosteollisuuden palveluun, jossa toteutti ja testasi ajatuksiaan käytännössä johtajien koulutuksessa. Revansin lähtökohtana oli kokemuksesta oppiminen John Deweyn ajatusten mukaisesti. Perinteisestä johtajakoulutuksesta poiketen Revans ei uskonut valmiiden koulutusohjelmien riittävyyteen [...]

Go to Top