organisaatio

6 03, 2016

Muutosvastarinta – ystävä vai vihollinen?

|2019-12-22T19:27:48+02:0006.03.2016|

Amerikkalaisen, organisaatioiden muutoshankkeiden vaikutuksia koskeneen metatutkimuksen mukaan vain runsas viidennes toteutetuista organisaatiomuutoksista oli täyttänyt niille asetetut tuotannollis-taloudelliset tavoitteet. Yhtenä syynä vaatimattomiin tuloksiin on nähty organisaatioiden jäsenten muutosvastarinta. Muutosvastarinnan syntyyn on ainakin kaksi syytä. Toinen on organisaatioiden hierarkkinen rakenne ja toinen hierarkkiseen rakenteeseen liittyvä tapa toteuttaa muutoksia. Päätökset tehdään hierarkian ylimmällä tasolla ja niistä tiedotetaan organisaation [...]

30 09, 2015

Kasvu lähtee ihmisistä

|2019-12-22T19:27:49+02:0030.09.2015|

Näin sanoi professori Alf Rehn Helsingin Sanomien blogissa 25.7.2015. Suomi on lamassa. Tai ei kai sittenkään, jos on BKT:een muutokseen liittyvää laman määritelmää uskominen. Ei olla oltu yhtä mittaa kahta vuotta laskevassa kansantuotteessa. Ilmapiiri on kyllä lamassa. Yhteiskunnan ytimestä syrjäytyneitä on jatkuvasti kasvava määrä. Pakolaisia ja muita avuntarvitsijoita myös Suomen ulkopuolelta ja ulkopuolella pitäisi auttaa. [...]

4 02, 2014

Yhteisöllisyydestä

|2019-12-22T19:27:53+02:0004.02.2014|

Yhteisön käsitteestä Käsitteenä yhteisö on varsin epämääräinen, vaikeasti määriteltävissä. Olen yrittänyt hahmotella yhteisön määritelmää Prosessin johtaminen kirjassa liittämällä siihen seuraavia elementtejä: jäsenten keskinäinen tuttuus, yhtenäinen käsitys siitä kuka tai ketkä kuuluvat yhteisöön yhteenkuuluvuuden tunne yhtenäinen käsitys yhteisön luonteesta ja tarkoituksesta (perustehtävästä) yhteinen sosiaalinen todellisuus eli jaettu tieto siitä miten yhteisön jäsenet kokevat yhteisönsä, oman ja [...]

Go to Top