päihdekuntoutus

19 04, 2015

Yksilön muutos terapeuttisessa yhteisössä

|2019-12-22T19:27:51+02:0019.04.2015|

Blochin ja Crouchin  kuvaus yksilön muutoksesta terapiaryhmän vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessissa soveltuu myös muutokseen terapeuttisessa yhteisössä. On tärkeää muistaa, että terapiaryhmän ja terapeuttisen yhteisön välillä on myös merkittäviä eroja niin fyysisissä, sosiaalisissa kuin toiminnallisissa rakenteissakin. Seuraavassa tarkastelen yhteisön jäsenen  muutosta terapiaryhmälle ja terapeuttiselle yhteisölle yhteisen alueen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation, näkökulmasta. Yksilön muutos lähtee turvallisuuden ja hyväksytyksi [...]

4 11, 2013

Villa Voortman – toisenlainen avopalveluyhteisö

|2019-12-22T19:27:54+02:0004.11.2013|

Kävin lokakuussa 2013 tutustumassa kahteen belgialaiseen terapeuttiseen yhteisöön: avopalvelukeskukseen Villa Voortmaniin ja DeKiemin portaittaiseen päihteiden käyttäjien kuntoutusohjelmaan. Villa Voortman on matalan kynnyksen keskus moniongelmaisille asiakkaille, joilla  on päihderiippuvuuden ja useimmiten vakavien mielenterveysongelmien lisäksi asunnottomuutta, työttömyyttä ja rikollisuutta. Matala kynnys tarkoittaa sitä, että ihmiset, joiden on vaikeaa saada apua muiden virallisten auttamisjärjestelmien kuten psykiatrisen tai päihdehoidon [...]

Go to Top