työyhteisön kehittäminen

27 01, 2016

Ajattelumme kehittämisen esteenä

|2019-12-22T19:27:48+02:0027.01.2016|

Monet työyhteisöjen jäsenet ja kehittämisen asiantuntijat ovat kohdanneet tilanteen, jossa henkilöstö on tyytymätön työyhteisönsä tilanteeseen. Pienissä ryhmissä kritikoidaan työtovereita, esimiehiä tai organisaation johtoa. Tyytymättömyyden tultua näkyväksi esimerkiksi organisaation ilmapiirikartoituksessa voidaan yksiköissä järjestää yhteinen keskustelutilaisuus, jossa tarkoitus on puhua porukalla tuloksista ja kartoituksessa ilmenneistä epäkohdista. Puhumisen sijasta suurin osa henkilöstöstä istuu hiljaa, keskustelu jää pinnalliseksi ja [...]

30 11, 2014

Prosessikeskeinen kehittäminen ja action learning

|2019-12-22T19:27:52+02:0030.11.2014|

Action Learning -oppimismallin juuret juontavat 1930 -luvulle, jolloin Reg Revans toimi Essexin terveydenhoito-oppilaitoksen kouluttajana. Vuonna 1937 hän kirjoitti ensimmäisen artikkelin Action Learning´stä. Sodan jälkeen hän siirtyi Englannin kaivosteollisuuden palveluun, jossa toteutti ja testasi ajatuksiaan käytännössä johtajien koulutuksessa. Revansin lähtökohtana oli kokemuksesta oppiminen John Deweyn ajatusten mukaisesti. Perinteisestä johtajakoulutuksesta poiketen Revans ei uskonut valmiiden koulutusohjelmien riittävyyteen [...]

19 02, 2014

Visio ja visiojohtaminen

|2019-12-22T19:27:53+02:0019.02.2014|

Leenamaija Otala pitää oppivan organisaation johtajan tehtävänä vision muodostamisen, sen raamittamisen ja myymisen koko organisaatiolle niin, että jokainen haluaa olla osana visiota. Johtaja luo yhteisen tahtotilan.  Minun mielestäni vision luominen on koko yhteisön tehtävä. Unelma paremmasta huomisesta Visio on ihmisen unelma paremmasta huomisesta.  Visio vetoaa tunteisiin ja mielikuviin. Se antaa etäisyyttä välittömään arkeen ja auttaa [...]

Go to Top