yhteisö

25 08, 2015

Onko apu lähellä, kun hätä on suurin?

|2019-12-22T19:27:51+02:0025.08.2015|

Media välittää meille päivittäin tietoja onnettomuuksista, väkivallasta ja luonnon mullistuksista, joissa kuolee ja haavoittuu yksittäisiä ihmisiä, perheitä ja erikokoisia väkijoukkoja. On arjen pienimuotoisia tapahtumia, kuten yksittäinen liikennekuolema tai kuolema oman käden kautta. Uutisotsikossa voimme lukea esimerkiksi: neljä kuollutta ja toista kymmentä loukkaantunutta. Ehkä pahimmilta tuntuvat ne tapaukset, joissa ihminen hyökkää toisen kimppuun ja riistää hengen [...]

4 02, 2014

Yhteisöllisyydestä

|2019-12-22T19:27:53+02:0004.02.2014|

Yhteisön käsitteestä Käsitteenä yhteisö on varsin epämääräinen, vaikeasti määriteltävissä. Olen yrittänyt hahmotella yhteisön määritelmää Prosessin johtaminen kirjassa liittämällä siihen seuraavia elementtejä: jäsenten keskinäinen tuttuus, yhtenäinen käsitys siitä kuka tai ketkä kuuluvat yhteisöön yhteenkuuluvuuden tunne yhtenäinen käsitys yhteisön luonteesta ja tarkoituksesta (perustehtävästä) yhteinen sosiaalinen todellisuus eli jaettu tieto siitä miten yhteisön jäsenet kokevat yhteisönsä, oman ja [...]

10 09, 2013

Yhteisöllinen johtaminen

|2019-12-22T19:27:54+02:0010.09.2013|

Yhteisöllisyyttä on viime vuosina peräänkuulutettu ratkaisuksi ja ehkäisykeinoksi esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen, koululaitoksen kasvatuksellisiin ongelmiin, työntekijöiden uupumiseen tai vanhusten yksinäisyyteen.  Yhteisöllisyys nähdään myönteisenä elämän tapana, joka on jäänyt yksilöllisyyden korostamisen, itsekeskeisyyden ja oman edun tavoittelun jalkoihin. Yhteisöllisen johtamisen haaste Myönteiseen yhteisöllisyyteen kuuluu huolenpito toisista, inhimillinen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Tällaista yhteisöllisyyttä on tietoisesti hyödynnetty muun muassa lasten [...]

Go to Top