yhteisöhoito

30 08, 2015

In memoriam Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosasto

|2019-12-22T19:27:49+02:0030.08.2015|

Sain viestin 19.8. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosaston lakkauttamisesta. Lakkautetulla päiväosastolla toteutettiin terapeuttisen yhteisön hoitomallia, joka perustuu yhteisön henkilöstön ja potilaiden vertaisryhmän terapeuttisen ja kuntouttavan potentiaalin hyödyntämiseen. Hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttavimman tekijän, yhteisön, kehittäminen on hidas ja erittäin vaativa prosessi. Päiväosastolla osaston henkilökunta oli lähes 30 vuoden aikana onnistunut poikkeuksellisen hyvin hoitoyhteisönsä kehittämisessä. Yhteisöhoidon ja terapeuttisen [...]

19 04, 2015

Yksilön muutos terapeuttisessa yhteisössä

|2019-12-22T19:27:51+02:0019.04.2015|

Blochin ja Crouchin  kuvaus yksilön muutoksesta terapiaryhmän vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessissa soveltuu myös muutokseen terapeuttisessa yhteisössä. On tärkeää muistaa, että terapiaryhmän ja terapeuttisen yhteisön välillä on myös merkittäviä eroja niin fyysisissä, sosiaalisissa kuin toiminnallisissa rakenteissakin. Seuraavassa tarkastelen yhteisön jäsenen  muutosta terapiaryhmälle ja terapeuttiselle yhteisölle yhteisen alueen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation, näkökulmasta. Yksilön muutos lähtee turvallisuuden ja hyväksytyksi [...]

27 10, 2014

Saako koulussa kiusata?

|2019-12-22T19:27:52+02:0027.10.2014|

Antti Kärnä (2012) on tutkinut väitöskirjassaan koulukiusaamista ja siihen vaikuttamista. Tulokset vahvistavat terapeuttisen yhteisön ja yhteisökasvatuksen toteutuksessa saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia vertaisryhmän vaikutuksesta epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen. Vertaisryhmän jäsenet voivat olla kannustajan, vetäytyjän tai uhrin puolustajan rooleissa. Kiusaaja pyrkii toiminnallaan osoittamaan voimaa, hankkimaan valtaa ja asemaa vertaisryhmässä. Oppilaiden kanssa keskustelemalla ja käsittelemällä yhdessä tapahtuneita kiusaamisia [...]

4 11, 2013

Villa Voortman – toisenlainen avopalveluyhteisö

|2019-12-22T19:27:54+02:0004.11.2013|

Kävin lokakuussa 2013 tutustumassa kahteen belgialaiseen terapeuttiseen yhteisöön: avopalvelukeskukseen Villa Voortmaniin ja DeKiemin portaittaiseen päihteiden käyttäjien kuntoutusohjelmaan. Villa Voortman on matalan kynnyksen keskus moniongelmaisille asiakkaille, joilla  on päihderiippuvuuden ja useimmiten vakavien mielenterveysongelmien lisäksi asunnottomuutta, työttömyyttä ja rikollisuutta. Matala kynnys tarkoittaa sitä, että ihmiset, joiden on vaikeaa saada apua muiden virallisten auttamisjärjestelmien kuten psykiatrisen tai päihdehoidon [...]

22 08, 2013

Toimivan yhteisön perusteet: henkilöstön kokoukset

|2019-12-22T19:27:54+02:0022.08.2013|

Yhteisöhoidon käynnistämisen ja toteuttamisen kannalta tärkeimpiä foorumeja ovat yksikön tai yhteisön koko henkilökunnan kokoukset, joissa henkilöstö luo yhteistä näkemystä yhteisön perustehtävästä,  hoito-, kuntoutus- tai kasvatuskäytännöistä ja sopii sekä henkilöstön että asiakkaiden käyttäytymistä ohjaavista perussäännöistä eli reunaehdoista. Henkilökunnan kokouksissa on edelleen keskeistä jäsenten tai ryhmien keskinäisten suhteiden tutkiminen ja ristiriitojen käsittely. Jos henkilöstö ei uskalla tai [...]

17 04, 2013

Vankilassa vai hoitolaitoksessa?

|2019-12-22T19:27:55+02:0017.04.2013|

HS:n uutisessa 30.12.2012 käsitellään huumeongelmaisten vankien sijoittamista vankilan sijasta hoitoon, mitä Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan 80% kyselyyn vastanneista asiantuntijoista kannattaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissuunnittelija Elina Kotovirran mukaan vankila ei ole oikea paikka huumeriippuvaisille, vaan heille tulisi tarjota mahdollisuus suorittaa rangaistuksensa hoitolaitoksessa. Oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonin näkemys on, että asia pitäisi hoitaa olemassa olevin keinoin ja [...]

Go to Top