yhteisöllisyys

10 04, 2014

Savun- ja metsäntuoksuinen suomalainen

|2019-12-22T19:27:52+02:0010.04.2014|

Suomalaiset ovat asuneet pienissä perhe- ja kyläyhteisöissä metsien keskellä vielä hyvin lähellä menneisyydessä. Vieläkin turistit ihmettelevät harvaa asutustamme ja metsäistä maatamme. Luontoyhteys on tutkimustenkin mukaan hyvin lähellä suomalaista, sillä lähestulkoon kaikki koemme tarvitsevamme luontoa ympärillemme. Se ei ole ihme, kun peilaa asiaa viimeaikaisiin tutkimustuloksiin luonnon psyykkisistä terveysvaikutuksista. Luonnossa muun muassa stressi vähenee, positiivisuus lisääntyy ja [...]

10 09, 2013

Yhteisöllinen johtaminen

|2019-12-22T19:27:54+02:0010.09.2013|

Yhteisöllisyyttä on viime vuosina peräänkuulutettu ratkaisuksi ja ehkäisykeinoksi esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen, koululaitoksen kasvatuksellisiin ongelmiin, työntekijöiden uupumiseen tai vanhusten yksinäisyyteen.  Yhteisöllisyys nähdään myönteisenä elämän tapana, joka on jäänyt yksilöllisyyden korostamisen, itsekeskeisyyden ja oman edun tavoittelun jalkoihin. Yhteisöllisen johtamisen haaste Myönteiseen yhteisöllisyyteen kuuluu huolenpito toisista, inhimillinen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Tällaista yhteisöllisyyttä on tietoisesti hyödynnetty muun muassa lasten [...]

Go to Top