Anne Bäck

Hilla Bäck

Olen Hilla Bäck, koulutukseltani Uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtamisen Yamk Sosionomi. Työskentelen lastensuojelun ja päihdetyön parissa. Aktiivisesti yhteisökuntoutuksen äärellä olen työskennellyt yli kymmenen vuotta. Yhteisöhoidon lisäksi varhainen vuorovaikutus ja sen tukeminen, Mentalisaatio vanhemmuudessa ja vuorovaikutuksessa sekä motivoiva haastattelu asiakastyössä ovat vahvaa osaamisaluettani.

Itse uskon yhteisöllisyyden mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen. Ihmisten tarve kuulua johonkin ryhmään/yhteisöön ja olla jollain tavalla merkityksellinen toisille on tarve, joka toteutuu erilaisissa yhteisöissä. Yhteiskunnan muuttuessa ja sähköistyessä tämä tarve ei häviä mihinkään. Löydämme uusia tapoja olla toistemme kanssa ja kuulua ryhmiin – uusyhteisöllisyys. Olen kiinnostunut yhteisöllisestä näkökulmasta ja kuinka sitä voi käyttää eri asiakasryhmien kanssa. Yhteisöllisyys pitää sisällä nähdyksi tulemisen, arvostuksen ja osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden.