Hilla Bäck

Hilla Bäck

Olen koulutukseltani Uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtamisen Yamk Sosionomi. Lisäksi Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen /ADHD -valmentaja ja Yhteisöhoidon erityistason ohjaaja. Kouluttajana olen kouluttanut Yhteisöhoitoa ja Motivoivaa haastattelua. Aktiivisesti yhteisöhoidon äärellä olen työskennellyt yli kymmenen vuotta. Työkokemus on karttunut myös lastensuojelun, päihde- ja väkivaltatyön ja varhaisen vuorovaikutuksen äärellä.

Yhteisöllisyyden merkityksen tässä ajassa on erityinen. Aika ohjaa meitä vahvasti yksilöllisyyteen ja yksin pärjäämiseen. Tarvitsemme kuitenkin toisia ihmisiä eli yhteisöjä, joihin liittyä. Kehitymme vain yhteydessä toisiin. Yhteisö voi antaa korjaavia kokemuksia ja toimia peilinä. Yhteisön tietoinen käyttäminen kuntoutuksessa, kasvatuksessa tai hoidossa mahdollistaa itsestä ja toisista oppimisen yhdessä toisten kanssa.