Anne Ylönen

Anne Ylönen

Olen terveystieteiden maisteri, terveydenhoitaja, opettaja ja työnohjaaja. Toteutan mm. yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjausta. Olen työskennellyt lähes 20 vuotta julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa niin asiantuntijana kuin esimiehenä ja johtajana. Lisäksi olen toiminut johtamisen opettajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Minulla on kokemusta myös järjestöjen kehittämis- ja johtotehtävistä. Mielenkiintoni kohdistuu etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. Valmistelen väitöskirjaa liittyen kuntien strategiseen sote -johtamiseen.

Annukka Murto

Annukka Murto

Olen Annukka Murto, koulutukseltani psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti (Yet) ja työnohjaaja. Olen toiminut psykologina mm. psykiatrisessa sairaalassa ja työterveyshuollossa ennen siirtymistäni päätoimiseksi kouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Kouluttajana olen ollut mukana useissa yhteisöhoidon koulutushankkeissa, esimieskoulutuksissa, työnohjauskoulutuksissa sekä vuorovaikutuksen ja kommunikaation kehittämiseen tähdänneissä prosesseissa. Lisäksi olen tehnyt konsultaatioita erilaisissa työyhteisöjen kriisi- ja ristiriitatilanteissa.

Erkki Kupari

Erkki Kupari

Olen Suomen Yhteisöakatemian koulutuspäällikkö. Aikaisemmin olen toiminut mm. Suomen Journalistiliiton työehtoasiamiehenä, koulutuspäällikkönä aikuiskoulutuskeskus Adultassa, ohjaajana ja toimittajana Ylessä ja koulutussuunnittelijana HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Suurin kiinnostukseni kohdistuu työyhteisöjen ongelmanratkaisuun. Olen vuosien ajan suunnitellut ja johtanut työelämän neuvottelukoulutuksia. Ne ovat perustuneet osallistuvaan ongelmanratkaisuun, aktiiviseen kuunteluun, kysymiseen ja oman toiminnan vahvistamiseen. Olen myös työnohjannut luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja yli kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltani olen aikuiskasvatuksen maisteri ja opettaja.

Hilla Bäck

Hilla Bäck

Olen koulutukseltani Uusyhteisöllisyys, osallisuus ja johtamisen Yamk Sosionomi. Lisäksi Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen /ADHD -valmentaja ja Yhteisöhoidon erityistason ohjaaja. Kouluttajana olen kouluttanut Yhteisöhoitoa ja Motivoivaa haastattelua. Aktiivisesti yhteisöhoidon äärellä olen työskennellyt yli kymmenen vuotta. Työkokemus on karttunut myös lastensuojelun, päihde- ja väkivaltatyön ja varhaisen vuorovaikutuksen äärellä.

Yhteisöllisyyden merkityksen tässä ajassa on erityinen. Aika ohjaa meitä vahvasti yksilöllisyyteen ja yksin pärjäämiseen. Tarvitsemme kuitenkin toisia ihmisiä eli yhteisöjä, joihin liittyä. Kehitymme vain yhteydessä toisiin. Yhteisö voi antaa korjaavia kokemuksia ja toimia peilinä. Yhteisön tietoinen käyttäminen kuntoutuksessa, kasvatuksessa tai hoidossa mahdollistaa itsestä ja toisista oppimisen yhdessä toisten kanssa.

Jukka Jylhä

Jukka Jylhä

Olen Jukka Jylhä ja koulutukseltani psykologi. Työskentelen ensisijaisesti psyykkisten traumojen ja kriisien parissa. Olen tehnyt pitkään yksilöpsykoterapiatyötä vaativan erityistason traumapsykoterapeuttina. Kriisit ja traumat koskettavat myös työyhteisöjä, jotka työssään joutuvat kohtaamaan psyykkisesti kuormittavia poikkeuksellisen rankkoja tilanteita. Olen ollut rakentamassa tällaisille työyhteisöille psyykkisen kuormituksen purkamiskeinoja.

Maassamme on myös lähinnä kuntien ylläpitämää psykososiaalista tukea ihmisille,  joiden perhepiirissä tai työyhteisöissä on tapahtunut jotain järkyttävää. Olen parinkymmenen vuoden ajan kouluttanut ohjaajia kuntien kriisiryhmiin. Toimin myös työyhteisöjen työnohjaajana. Nykyisin keskityn pääasiassa kriisiytyneiden työyhteisöjen auttamiseen.

Marjut Pukarinen

Olen Marjut Pukarinen, henkilöstön kehittämisen ja työkykyjohtamisen asiantuntija Muuramesta. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri YTM (yhteiskuntapolitiikka ja valtio-oppi) ja integratiivinen työnohjaaja (STOry). Olen opiskellut kansainvälisiä suhteita Kentin yliopistossa Englannissa sekä NLP:tä, musiikkiterapiaa ja henkilöstöjohtamista. Käytän musiikkia myös työnohjauksen välineenä.

Suurimman osan työurastani (yli 20 vuotta) olen tehnyt työkykyjohtamisen asiantuntijana eläkeyhtiössä erikokoisten yksityisten yritysten kanssa mm. teollisuuden, kaupan, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan, opetuksen ja kulttuurin toimialoilla. Olen valmentanut johtoa, esimiehiä ja henkilöstöammattilaisia työkykyjohtamisen prosesseihin, varhaiseen tukeen, kehityskeskusteluihin, valmentavaan esimiestyöhön sekä purkanut työyhteisökyselyiden tuloksia ja osallistunut ohjausryhmätyöskentelyyn. Olen myös luennoinut työhyvinvoinnista yrittäjille. Ennen eläkeuraa työskentelin yliopistomaailmassa henkilöstöasiantuntijana hoitaen mm. rekrytointia, työhyvinvointia, virantäyttöä ja työsuojelua.

Luonteeltani olen avoin, huumorintajuinen ja mutkaton tiimipelaaja, joka arvostaa erilaisia ihmisiä ja mielipiteitä. Olen intohimoinen musiikin kuuntelija ja konserteissa kävijä. Harrastan lisäksi puutarhanhoitoa, kirjoittamista, lukemista ja kuntosalia.

Niko Kivimäki

Olen Niko Kivimäki, pieksämäkeläinen elämän ihmettelijä. Taustaltani pitkän linjan hoitotyöläinen, mutta yli kymmenen vuotta olen toiminut vastaavana kouluttajana sosiaali- ja terveydenhoitoalan organisaatiossa asiantuntijatehtävissä. Valmistuin integratiiviseksi työnohjaajaksi (STOry) syksyllä 2019. Arkisiin työtehtäviini kuuluvat kouluttaminen, konsultointi, kriisitilanteiden jälkiselvittelyt, perhetyö ja työnohjaus. Yli 26-vuoden aikana Suomen mutkaiset tiet, useat kaupungit ja organisaatiot ovat tulleet tutuiksi sivutoimisen kouluttajan tehtävässä. Oppilaitoksissa aloitin tuntiopettajana silloin, kun piirtoheittimet olivat vielä muodissa. Vaikea uskoa näin nuoresta miehestä.

Sielultani olen taiteilija. Harrastan musiikkia, kirjoittamista, lukemista ja kuvataiteita. Arvoiltani olen perheenisä. Tukijoukkoihini kuuluu neljä lasta ja yksi vaimo. Voimapaikkana toimii kesämökkimme Iisveden rannalla Savon sydämessä. Aurinkoisina kesäpäivinä saatan hidastaa elämää kuplavolkkarin ratissa, talvisin tutkin muun muassa ortodoksisia ikoneita. Olen loputtoman kiinnostunut ihmisestä. Kouluttajana olen yleisöjeni palvelija. Tavataanko pian?

Seppo Kakkonen

Seppo Kakkonen

Olen Seppo Kakkonen, koulutukseltani sosionomi sekä yhteisötyönohjaaja. Lisäksi olen opiskellut yhteisökasvastusta sekä -hoitoa ja yhteisöllisen johtamisen taitoja. Työskentelen psykiatrisen kriisi- ja kuntoutusyksikön johtajana. Lisäksi teen perustyöni ohessa yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä konsultaatioita. Olen tehnyt työurani pääasiassa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa erilaisissa yhteisöissä. Harrastan jalka- ja lentopalloa sekä crossfitia. Uskon vakaasti siihen että ryhmä on aina enemmän kuin yksilöidensä summa, yhteisöissä on voimaa!