Tässä yhteydessä on kyse akuuteista kriiseistä. Perhepiiriä on voinut kohdata yllättävä tapahtuma, joka on järkyttänyt perheenjäsenten elämän perustaa. Usein on kyse yllättävästä perheenjäsenen kuolemasta. Voi olla myös kyse työyhteisön tai työtehtävää suorittavan työryhmän kohtaamasta erityisen rankasta ja psyykkisesti kuormittavasta työtapahtumasta. Tämä koskee hälytys- ja auttajatehtävissä toimivia työntekijöitä, jotka tehtäväänsä suorittaessaan joutuvat esim. keskelle erityisen rankkaa onnettomuustilannetta.

Defusing ja debriefing –koulutukset ovat molemmat ohjaajakoulutuksia. Niissä koulutetaan ammattilaisia toimimaan ohjaajina edellä kerrottujen traumaattisten tapahtumien jälkeen järjestettävissä tapaamisissa. Nämä tapaamiset ovat luonteeltaan henkistä ensiapua. Niiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä toipumaan kohtaamistaan järkyttävistä kokemuksista.

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Debriefing –ohjaajakoulutus 11.-13.11.2019 (3 pv)

Koulutuksessa opitaan ymmärtämään onnettomuuteen, kriisiin tai
traumaattiseen vastoinkäymiseen joutuneiden ja sen läheltä koke-
neiden tilannetta. Debriefing-ohjaajakoulutus valmentaa tiedollisesti
ja kokemuksellisesti debriefing-istunnon vetämiseen.

Esite (PDF)
Ilmoittautuminen 25.10.2019 mennessä.

Koulutus on myös tilauskoulutustuote.


Defusing –ohjaajakoulutus 21.-23.10.2019 Jyväskylässä (3 pv)

Koulutus valmistaa ohjaajia, jotka toimivat defusing-istuntojen ohjaajina sekä arvioivat mahdollisen jatkoavun tarpeen. Ajatuksena on, että defusing-ohjaajat tulevat oman organisaation sisältä, jolloin he tuntevat maailmaa, jossa rankat tilanteet tapahtuvat.

Esite (PDF)

Ilmoittautuminen 7.10.2019  mennessä.

Koulutus on myös tilauskoulutustuote.


Debriefing syventävä koulutus

Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää


Defusing syventävä koulutus

Tulossa myös avoimeen ohjelmistoomme myöhemmin. Kysy lisää.


Defusing-ohjaajien peruskoulutus luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille (2 pv)

Luottamushenkilöiden työssä toistuvia vaikeita tilanteita ovat yt-neuvottelut ja niihin liittyvät irtisanomiset, työtapaturmat,vakavat sairaudet/sairastumiset, syrjäytyminen, perhetilanteiden muutokset ja kuolemantapaukset.

Defusing eli välitön purkaminen tarkoittaa erityisen rankan työtilanteen psyykkisen kuormituksen purkamista saman työvuoron kuluessa. Koulutettu luottamushenkilö voi toimia tällaisen keskustelun ohjaajana. Hänellä on etunaan mm. sen työmaailman tuntemus, josta purkamista tarvitsevat tulevat.

Lue lisää – tutustu koulutuksen esittelyyn ja ohjelmaan
Koulutus on tilauskoulutustuote.

Kysy lisää, lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Erkki Kupari, jolta saa lisätietoja puhelimella 050 5364318 tai sähköpostitse erkki.kupari@sya.fi.


Eroseminaarit

Suomalainen eroseminaari alkaa Kotkassa

Suomalainen eroseminaari koostuu yhdestätoista kokoontumiskerrasta, kolme tuntia kerrallaan.

Eroseminaarin järjestää Kotkan opisto ja sen hinta on 68 euroa. Seminaarin kokoontumiset ovat opintokeskus Karhussa Karhulassa maanantaisin klo 17.50 – 20.15 Seminaari alkaa 3.9. ja viimeinen kokoontuminen on 26.11.

Suomalaisessa eroseminaarissa pääset käsittelemään ajatuksiasi parisuhteesta menetelmällä, joka perustuu Bruce Fisherin teoriaan eron jälkeisen elämän jälleenrakennuksesta. Kokoontumisissa tutkimme omaa toimintaamme ja miten se ilmenee ihmissuhteissa.

Kysy lisää:
Eroseminaarin vetää Erkki Kupari, jolta saa lisätietoja puhelimella 050 5364318 tai erkki.kupari@sya.fi.


Muita kriisikoulutuksia

Työyhteisökriisien selvittelyt ja kriisikonsultaatiot suunnitellaan ja
räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Kaikki koulutuksemme suunnittelemme ja toteutamme yhdessä
tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman
tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Ota yhteyttä

puh. 040 719 2309
akatemia(at)sya.fi