Kaikki sivuillamme esitellyt koulutuksemme ovat tilattavissa räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Asiakkaan tarpeiden pohjalta räätälöity tilauskoulutus on tehokas tapa kehittää työyhteisöä. Koulutusten kesto voi vaihdella teemapäivästä jopa parin vuoden mittaisiin työyhteisövalmennuksiin.

Kaikki koulutuksemme suunnittelemme ja toteutamme yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Integratiivisen työnohjauksen koulutus 2021-2023

Mitä on integratiivinen työnohjaus?
Integratiivinen työnohjaus tarkoittaa moninäkökulmaisuutta yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa.
Integratiivisessa työnohjaajakoulutuksessa sovitetaan yhteen eri teoreettisia näkökulmia ja niihin pohjaavia menetelmiä.  Työnohjauskoulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu kognitiivis-konstruktiivisen ihmiskäsityksen ja itsetuntemuksen, toiminnan teorian, kaksikehäinen oppimisen, ryhmä- ja yhteisödynamiikan ja prosessikeskeisen kehittämisen yhteensovittamisesta.

Integratiivisen työnohjauksen koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle.

Koulutuksen sisällölliset teemat
Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa työnohjauksen aloittamisen keskeiset kysymykset, yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksen erot ja yhtäläisyydet, interventiot ja niiden toteuttaminen työnohjauksessa, teoria työnohjaajan välineenä, kaksikehäisen oppiminen työnohjauksen viitekehyksenä, yksilö ryhmän ja yhteisön jäsenenä, työnohjaajan kehollinen havainnointi, itsetuntemus ja refleksiiviset taidot, työyhteisön kriisit, toiminnalliset menetelmät ryhmän ja yhteisötyönohjauksen interventioina, työnohjauksen prosessin ja vaikuttavuuden arviointi ja työnohjauksen lopettaminen.

Kouluttajat:
YTT, psykologi Kari Murto
Psykoterapeutti (Yet), psykologi Annukka Murto
Yhteisö- ja ryhmädynamiikan vastaava kouluttaja Niko Kivimäki
TtM, opettaja, työnohjaaja Anne Ylönen

Koulutus käsittää:

 • Kontaktiopetusta 30 päivää (10 jaksoa)
 • Koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä.
 • Koulutus alkaa joulukuussa 15.12.2021.
 • Koulutus toteutetaan Jyväskylässä.

Koko koulutuksen aikataulu

 1. jakso 15.-17.12.2021
  Integratiivisen työnohjauksen perusteet
 2. jakso 16.-18.2.2022
  Integratiivisen työnohjauksen aloittaminen ja työnohjauksen päättäminen
 3. jakso 6.-8.4.2022
  Perustehtävä
 4. jakso 14.-16.9.2022
  Ryhmä- ja yhteisödynamiikka
 5. jakso 9.-11.11.2022
  Työyhteiskriisit ja konfliktit ja työnohjaus
 6. jakso 11.-13.1.2023
  Työnohjaajan itsetuntemus
 7. jakso 15.-17.3.2023
  Tunteet ja yhteistyösuhde työnohjauksessa
 8. jakso 10.-12.5.2023
  Kaksikehäinen oppiminen
 9. jakso 13.-15.9.2023
  Kaksikehäinen oppiminen
 10. jakso 8.-10.11.2023
  Koulutuksen päättöarviointi. Oma kehitys. Koulutusyhteisön kehitys, koulutuksen päättäminen.

Tutustu koulutusesitteeseen (PDF)

Hakuaika 22.11.2021 mennessä

Hakuohjeet Koulutukseen hakeudutaan vapaamuotoisella kirjeellä 22.11.2021 mennessä.
Hakemuskirje lähetetään osoitteella:
Suomen Yhteisöakatemia Oy,
Saarijärventie 5 B 14,
40200 Jyväskylä
tai
sähköpostilla: akatemia(at)sya.fi
Hakemuskirjeessä seuraavat hakijan tiedot:
• yhteystiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta • mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka
Lähetä hakemus akatemia(at)sya.fi


Toiminnallisen työnohjauksen taitokoulutus
työnohjaajille (2 pv)

Toiminnallista työnohjausta ja toiminnallisia menetelmiä on mahdollista käyttää sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksessa. Kun asiat avataan ryhmässä erilaisten toimintojen kautta, niiden monimuotoisuus tulee esille ja uusia näkökulmia sekä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja on mahdollista löytää.

Toiminnallisen työnohjauksen tavoitteena on aktivoida ja osallistaa ihmisiä koulutuksellisissa, terapeuttisissa sekä työnohjauksellisissa prosesseissa. Toiminnan kautta työnohjausprosessia lähestytään luovasti, vailla ylimääräistä kontrollia, ja se antaa mahdollisuuden nähdä erilaiset roolit ja niiden toiminta, mahdolliset korostumat ja taustavoimat konkreettisemmin kuin pelkkään keskusteluun pohjautuvassa vuorovaikutustilanteessa. Kun asiat on nähty ja ymmärretty konkreettisella tasolla, on muutoshaasteisiin helpompi tarttua. Samalla mahdollistuu niin menneen kuin tulevankin tarkastelu, kuinka asiat ovat olleet ja miten ne voisivat olla.

Koulutus pohjautuu seikkailu- ja elämyspedagogiikkaan ja se toteutetaan toimintaan sidotusti teknisen lajitaitokoulutuksen ja erilaisten yksilö- tai ryhmätasolla toteutettavien toiminnallisten aktiviteettien kautta.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on työnohjaajakoulutus, työnohjauskokemusta ja kiinnostusta toteuttaa työnohjauksissaan toiminnallisia ja turvallisia elämyksellisiä ohjausprosesseja erilaisissa toiminnallisissa toimintaympäristöissä.

Esite (PDF)
Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka


Vaikuttavat interventiot työnohjauksessa

Interventiot ovat työnohjaajan tärkein väline auttaa ohjattavaa yksilöä, ryhmää tai yhteisöäsaavuttamaan tavoitteensa. Intervention perusta on työnohjaajan läsnäolossa,tilanteen ja prosessin ymmärtämisessä eli oikeassa diagnoosissa, intervention ajoituksessaja kohdentamisessa sekä oman ajattelun ja tunteiden tunnistamisessa.Koulutuksessa keskitytään diagnosointia ja interventioita ohjaavaan ajatteluun, interventionvalintaan ja tekemiseen Chris Argyriksen ja Donald Schönin teoreettisen viitekehyksen pohjalta.

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka

akatemia(at)sya.fi

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Ota yhteyttä

puh. 040 719 2309
akatemia(at)sya.fi