Kaikki sivuillamme esitellyt koulutuksemme ovat tilattavissa räätälöityinä tilauskoulutuksina.

Asiakkaan tarpeiden pohjalta räätälöity tilauskoulutus on tehokas tapa kehittää työyhteisöä. Koulutusten kesto voi vaihdella teemapäivästä jopa parin vuoden mittaisiin työyhteisövalmennuksiin.

Kaikki koulutuksemme suunnittelemme ja toteutamme yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Integratiivisen työnohjauksen koulutus 2024-2026

Mitä on integratiivinen työnohjaus?
Integratiivinen työnohjaus tarkoittaa moninäkökulmaisuutta yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa.
Integratiivisessa työnohjaajakoulutuksessa sovitetaan yhteen eri teoreettisia näkökulmia ja niihin pohjaavia menetelmiä.  Työnohjauskoulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu kognitiivis-konstruktiivisen ihmiskäsityksen ja itsetuntemuksen, toiminnan teorian, kaksikehäinen oppimisen, ryhmä- ja yhteisödynamiikan ja prosessikeskeisen kehittämisen yhteensovittamisesta.

Integratiivisen työnohjauksen koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle.

Koulutuksen sisällölliset teemat
Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa työnohjauksen aloittamisen keskeiset kysymykset, yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksen erot ja yhtäläisyydet, interventiot ja niiden toteuttaminen työnohjauksessa, teoria työnohjaajan välineenä, kaksikehäisen oppiminen työnohjauksen viitekehyksenä, yksilö ryhmän ja yhteisön jäsenenä, työnohjaajan kehollinen havainnointi, itsetuntemus ja refleksiiviset taidot, työyhteisön kriisit, toiminnalliset menetelmät ryhmän ja yhteisötyönohjauksen interventioina, työnohjauksen prosessin ja vaikuttavuuden arviointi ja työnohjauksen lopettaminen.

Kouluttajat:
Psykoterapeutti (Yet), psykologi Annukka Murto
Yhteisökehittäjä, integratiivinen työnohjaaja (STOry) Niko Kivimäki
TtM, opettaja, työnohjaaja Anne Ylönen

Koulutus käsittää:

 • Kontaktiopetusta 30 päivää (10 jaksoa)
 • Koulutuksen laajuus on 70 opintopistettä.
 • Koulutus alkaa marraskuussa 20.-22.11.2024 Jyväskylässä.
 • Koulutus toteutetaan Jyväskylässä.

Koko koulutuksen aikataulu

 1. jakso 20.-22.11.2024
  Integratiivisen työnohjauksen perusteet
 2. jakso 8.-10.1.2025
  Integratiivisen työnohjauksen aloittaminen ja työnohjauksen päättäminen
 3. jakso 12.-14.3.2025
  Perustehtävän tutkiminen ja yhteisöllisyyden kehittyminen
 4. jakso 21.-23.5.2025
  Kaksikehäinen oppiminen – yksilöllinen näkökulma
 5. jakso 3.-5.9.2025
  Kaksikehäinen oppiminen – yhteisöllinen näkökulma
 6. jakso 19.-21.11.2025
  Työnohjaajan itsetuntemus
 7. jakso 28.-30.1.2026
  Ryhmä- ja yhteisödynamiikka
 8. jakso 25.-27.3.2026
  Tunteet ja yhteistyösuhde työnohjauksessa
 9. jakso 20.-22.5.2026
  Työyhteisökriisit ja konfliktit ja työnohjaus
 10. jakso 23.-25.9.2026
  Koulutuksen annin koostaminen ja päättöarviointi: Oma kehitys ja koulutusyhteisön kehitys

Esite (PDF)

Hakuaika 1.11.2024 mennessä

Hakuohjeet: Koulutukseen hakeudutaan vapaamuotoisella kirjeellä 1.11.2024 mennessä.

Hakemuskirje lähetetään osoitteella:
Suomen Yhteisöakatemia Oy,
Saarijärventie 5 B 14,
40200 Jyväskylä
tai
sähköpostilla: akatemia(at)sya.fi
Hakemuskirjeessä seuraavat hakijan tiedot:
• yhteystiedot
• koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
• muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
• kokemukset työnohjauksesta • mahdollinen oma terapia
• miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
• lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka
Lähetä hakemus akatemia(at)sya.fi

Koulutus on myös tilauskoulutustuotteena. Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka.


Vaikuttavat interventiot työnohjauksessa

Interventiot ovat työnohjaajan tärkein väline auttaa ohjattavaa yksilöä, ryhmää tai yhteisöäsaavuttamaan tavoitteensa. Intervention perusta on työnohjaajan läsnäolossa,tilanteen ja prosessin ymmärtämisessä eli oikeassa diagnoosissa, intervention ajoituksessaja kohdentamisessa sekä oman ajattelun ja tunteiden tunnistamisessa.Koulutuksessa keskitytään diagnosointia ja interventioita ohjaavaan ajatteluun, interventionvalintaan ja tekemiseen Chris Argyriksen ja Donald Schönin teoreettisen viitekehyksen pohjalta.

Kysy lisää p. 040 7192 309 Kalevi Tikka

akatemia(at)sya.fi

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.

Ota yhteyttä

puh. 040 719 2309
akatemia(at)sya.fi