Suomen Yhteisöakatemia Oy

Olemme Suomen johtavien yhteisöasiantuntijoiden muodostama yhteisö.
Yhteisössämme on kokemusta yli 40 vuotta yhteisöjen kehittämisestä,
koulutuksesta, konsultoinnista ja työnohjauksesta.

Toiminta-ajatuksemme

Tehtävämme on palvella asiakaitamme yhteisöjensä kehittämisessä kouluttamalla, konsultoimalla, valmentamalla ja fasilitoimalla:

  • kehittämishankkeissa
  • henkilöstökoulutuksessa
  • johtamisessa
  • vaikeissa konflikti- ja kriisitilanteissa sekä
  • traumojen ehkäisyssä ja jälkihoidossa
  • tutkimuksessa

Arvomme

Tavoitteena hyvin voiva henkilöstö, tehokas esimiestoiminta, tyytyväinen asiakas ja kustannustehokas organisaatio.

Kaikki asiaan liittyvä, luotettava tieto jaetaan ymmärrettävässä muodossa kaikkien niiden kanssa, joita asia koskee. Toteutamme toiminnassamme samoja asioita kuin itse opetammekin.
Jokaisella on asemansa, tehtävänsä ja kokemuksensa pohjalta vain osa kaikesta tarvittavasta tiedosta. Jokaisella ryhmän ja yhteisön jäsenellä on tietoa, mitä muilla ei ole. Tehdäksemme hyviä päätöksiä, tarvitsemme kaiken luotettavan tiedon, minkä saadaksemme meidän on oltava uteliaita ja aktiivisia kysyjiä.
Työyhteisöt ovat kompleksisia toimintakokonaisuuksia, missä oman toiminnan vaikutuksia sen eri osiin ja toimintoihin on vaikea ennakoida. Systeemisyys tarkoittaa eri ryhmien ja yksiköiden kanssa yhteistyötä ja palautteen hakemista ennen kokonaisuuteen vaikuttavia päätöksiä.
Ihmisinä olemme tasa-arvoisia. Työssä tasa-arvoisuus tarkoittaa jokaisen työyhteisön jäsenen kuulemista ja hänen näkemyksensä huomioon ottamista häntä itseään koskevissa päätöksissä riippumatta hänen organisatorisesta asemastaan.

Palvelujen toteutus ja arviointi

Palvelut räätälöimme ja rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutuksesta keräämme asiakkaalta jatkuvaa systemaattista palautetta, jonka avulla prosessia ohjataan alusta loppuun. Hankkeen päättyessä tehdään loppuarviointi hankekokonaisuuden toteutumisesta. Arviointikohteet ja tapa sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.