YhteisöAkatemia

Tietoa YhteisöAkatemia

Suomen johtavien yhteisöasiantuntijoiden muodostama yhteisö. Yhteisössämme on kokemusta yli 40 vuotta yhteisöjen kehittämisestä, koulutuksesta, konsultoinnista ja työnohjauksesta.
11 01, 2023

Työyhteisöt ja resilienssi

|2023-01-11T17:59:28+02:0011.01.2023|

Olemme joutuneet kohtaamaan paljon muutoksia. Resilienssimme - kestävyytemme, joustavuutemme ja palautumiskykymme on ollut kovilla. Muutokset ja vaikeat tilanteet kuormittavat kaikkia mutta se, miten pääsemme eteenpäin, miten suhtaudumme erilaisiin tilanteisiin, on yksilöllistä. Resilienssillä on monta määritelmää, tieteenalasta riippuen. Fysiikassa resilienssi tarkoittaa materiaalin kimmoisuutta ja iskunkestävyyttä. Yksilöiden resilienssi liittyy etenkin voimakasta stressiä aiheuttaviin tilanteisiin ja tapahtumiin ja [...]

15 12, 2022

Miten olisi kouluun ripaus yhteisöllisyyttä ?

|2022-12-15T19:13:35+02:0015.12.2022|

Suomalaisessa peruskoulussa kiusaaminen ja väkivalta lisääntyvät ja oppimistulokset heikkenevät. Yksilöiden ongelmiin ratkaisuksi on ehdotettu kouluterveydenhuollon ja psykologin palvelujen lisäämistä. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on käytetty esimerkiksi Kiva Koulu – mallia, jossa intervention kohteena on ryhmä ja ryhmän jäsenten toiminnan ja roolien tutkiminen. Kysymys on kuitenkin koko kouluyhteisön ja kulttuurin ongelmista, jotka eivät ratkea pelkästään yksilö- ja [...]

26 01, 2022

Lusikka sotesoppaan

|2023-01-11T17:26:46+02:0026.01.2022|

”Terveydenhuolto on perinteisesti hyvin hierarkkista. Muutokset ovat tulleet ylhäältä alaspäin. Tällainen toimintamalli ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Suurin viisaus oman työn parantamisesta on yleensä työntekijällä itsellään eikä esimerkiksi ulkopuolisella konsultilla. … Sote-palveluja ei paranneta säätämällä lakeja henkilöstömitoituksesta tai hoitotakuista. Se tehdään parantamalla työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin.” (HS pääkirjoitus 30.11.2021)” Yllä olevan näkemyksen vahvistaa [...]

21 03, 2021

Yhteisöllinen näkökulma defusing-työskentelyyn

|2021-03-21T18:58:12+02:0021.03.2021|

Onnettomuuspaikalle hälytetty pelastajaryhmä tekee parhaansa pelastaakseen hätään joutuneiden kansalaisten hengen joskus omaa henkeäänkin vaarantamalla. Nuo tilanteet ovat elämän ääritilanteita paitsi hädässä olevalle kansalaiselle niin myös pelastajalle. Ne uhkaavat olemassaoloamme. Ne saavat meidän henkeä säilyttävän toimintajärjestelmämme hälytystilaan. Varsinkin jos tilanne johtaa inhimilliseen murhenäytelmään, siitä jää tapahtumaan altistuneille vahingollisia muistijälkiä autonomisen hermojärjestelmämme muistipaikoille. Toisin sanoen voi tapahtua [...]

16 03, 2021

Yhteisön arvot ja arki

|2021-03-16T19:04:24+02:0016.03.2021|

Taru Tujunen nosti ansiokkaassa kolumnissaan (HS 2.3.) esiin työyhteisöjen julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden kohtaamattomuuden. Työssäni Tujusen kuvaama tilanne on tullut tutuksi lukuisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Syy ei ole se, etteikö yhteisön arvoista olisi eri kokoonpanoissa keskusteltu hierarkian kaikilla tasoilla workshopeissa ja seminaareissa. Niistä on tehty muistioita ja huoneentauluja seinille. Valitettavan usein henkilöstön on myöhemmin vaikea [...]

26 01, 2021

Tunnistatko identiteettiä?

|2021-01-26T14:15:18+02:0026.01.2021|

Identiteeteistä keskustellaan nyt paljon. Puhutaan identiteettipolitiikasta, vastakkaisasettelusta, ihmisten jakautumisesta, siitä miten toisia ymmärretään tahallaan väärin. Etenkin USA:n presidentti-instituutio on ruokkinut tehokkaasti viime aikoina tätä keskustelua. Mutta on meillä omastakin takaa aineksia identiteettipolitiikan kärjistymiseen. Luin Toni Viljanmaan Ylen kolumnia (5.1.2021). Se herätti monia ajatuksia. Etenkin elokuussa 95-vuotiaana kuolleen sosiologi ja akateemikko Erik Allardtin 1960-luvulla luettelemat Suomen [...]

3 08, 2020

Johtamisen tulevaisuus – visio, vuorovaikutus ja valtuuttaminen?

|2020-08-03T15:08:40+03:0003.08.2020|

Kauppalehdessä oli hiljattain artikkeli suomalaisten johtajien kokemuksista koronakriisistä. Tehdyn selvityksen mukaan 79% suomalaisista yritysjohtajista kokee johtamisen muuttuneen koronapandemian alettua eivätkä muutokset johtamiseen tule jäämään vain poikkeusoloihin. Merkittävin muutos liittyy työyhteisön vuorovaikutukseen. Johtajista tuli maaliskuussa lähes yhdessä yössä kriisijohtajia. Samalla siirryttiin lukuisissa organisaatioissa etätyöhön. Ja vaikka Suomi on digitaalisten palveluiden ja välineiden osalta jopa edelläkävijä, moni [...]

8 03, 2020

Tieto ja käytännöt johtamisessa

|2020-03-09T17:43:57+02:0008.03.2020|

Organisaatiojohtamisen arki näyttää noudattavan perinteistä hierarkkista mallia: vallan ja päätöksenteon keskittämistä johdolle. Samaan aikaan korostetaan henkilöstön sitouttamista työhön ja työyhteisöön. Sitouttamisen tavoitteena on henkilökunnan työmotivaation ja työtehon nostaminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Viime vuosikymmenten empiirinen tutkimus on osoittanut hierarkkisen, ylhäältä alas lähtevän johtamisen toimivan tavoitteitaan vastaan: henkilöstön sitoutuminen jää ulkoiseksi, mikä näkyy työmotivaation ja työhyvinvoinnin ongelmina. [...]

Go to Top