Blogi

26 02, 2024

Yhteisöllisyyttä armeijasssa ja yliopistossa

|2024-02-25T23:34:45+02:0026.02.2024|

Kenraali Stanley McChrystal toimi Yhdysvaltain Afganistanin –joukkojen ja Irakin erikoisoperaatioiden komentajana vuosina 2003-2010. Kokemustensa pohjalta hän uudisti taisteluorganisaatiota jäykästä ja hierarkkisesta tiimiorganisaatioksi. Ylhäältä lähtevää kontrollia ja päätösvaltaa lisättiin yksittäisille tiimeille ja tiimien välistä tiedonkulkua parannettiin. McChrystalin kokemuksistaan kirjoittaman kirjan Team of Teams pohjalta toimittaja Tanja Vasama on tehnyt McChrystalin haastattelu Helsingin Sanomiin (5.2.2017). Haastattelussa McChrystal [...]

5 03, 2023

Työkykysi ei ole vain itsesi varassa

|2023-03-05T17:30:37+02:0005.03.2023|

Tuoreiden työkykyä ja työuupumusta koskevien tutkimusten mukaan 25-55 -vuotiaista joka neljännellä on riski tai Yhtä moni kärsii työuupumuksesta. Merkittäviä tekijöitä työuupumuksessa ovat työn vaatimukset ja sisällöt. Uupumus näyttäytyy väsymyksenä ja kyynisyytenä. Britanniassa kokeiltiin työviikon lyhentämistä neljään päivään. Tulosten mukaan työntekijät voivat paremmin ja tuottavuus kasvoi. Robert Karasek tutki 90-luvulla työn psyykkisen vaativuuden ja työn hallinnan [...]

11 01, 2023

Työyhteisöt ja resilienssi

|2023-03-05T17:16:27+02:0011.01.2023|

Olemme joutuneet kohtaamaan paljon muutoksia. Resilienssimme - kestävyytemme, joustavuutemme ja palautumiskykymme on ollut kovilla. Muutokset ja vaikeat tilanteet kuormittavat kaikkia mutta se, miten pääsemme eteenpäin, miten suhtaudumme erilaisiin tilanteisiin, on yksilöllistä. Resilienssillä on monta määritelmää, tieteenalasta riippuen. Fysiikassa resilienssi tarkoittaa materiaalin kimmoisuutta ja iskunkestävyyttä. Yksilöiden resilienssi liittyy etenkin voimakasta stressiä aiheuttaviin tilanteisiin ja tapahtumiin ja [...]

15 12, 2022

Miten olisi kouluun ripaus yhteisöllisyyttä ?

|2022-12-15T19:13:35+02:0015.12.2022|

Suomalaisessa peruskoulussa kiusaaminen ja väkivalta lisääntyvät ja oppimistulokset heikkenevät. Yksilöiden ongelmiin ratkaisuksi on ehdotettu kouluterveydenhuollon ja psykologin palvelujen lisäämistä. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on käytetty esimerkiksi Kiva Koulu – mallia, jossa intervention kohteena on ryhmä ja ryhmän jäsenten toiminnan ja roolien tutkiminen. Kysymys on kuitenkin koko kouluyhteisön ja kulttuurin ongelmista, jotka eivät ratkea pelkästään yksilö- ja [...]

26 01, 2022

Lusikka sotesoppaan

|2023-01-11T17:26:46+02:0026.01.2022|

”Terveydenhuolto on perinteisesti hyvin hierarkkista. Muutokset ovat tulleet ylhäältä alaspäin. Tällainen toimintamalli ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Suurin viisaus oman työn parantamisesta on yleensä työntekijällä itsellään eikä esimerkiksi ulkopuolisella konsultilla. … Sote-palveluja ei paranneta säätämällä lakeja henkilöstömitoituksesta tai hoitotakuista. Se tehdään parantamalla työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin.” (HS pääkirjoitus 30.11.2021)” Yllä olevan näkemyksen vahvistaa [...]

21 03, 2021

Yhteisöllinen näkökulma defusing-työskentelyyn

|2021-03-21T18:58:12+02:0021.03.2021|

Onnettomuuspaikalle hälytetty pelastajaryhmä tekee parhaansa pelastaakseen hätään joutuneiden kansalaisten hengen joskus omaa henkeäänkin vaarantamalla. Nuo tilanteet ovat elämän ääritilanteita paitsi hädässä olevalle kansalaiselle niin myös pelastajalle. Ne uhkaavat olemassaoloamme. Ne saavat meidän henkeä säilyttävän toimintajärjestelmämme hälytystilaan. Varsinkin jos tilanne johtaa inhimilliseen murhenäytelmään, siitä jää tapahtumaan altistuneille vahingollisia muistijälkiä autonomisen hermojärjestelmämme muistipaikoille. Toisin sanoen voi tapahtua [...]

16 03, 2021

Yhteisön arvot ja arki

|2021-03-16T19:04:24+02:0016.03.2021|

Taru Tujunen nosti ansiokkaassa kolumnissaan (HS 2.3.) esiin työyhteisöjen julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden kohtaamattomuuden. Työssäni Tujusen kuvaama tilanne on tullut tutuksi lukuisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Syy ei ole se, etteikö yhteisön arvoista olisi eri kokoonpanoissa keskusteltu hierarkian kaikilla tasoilla workshopeissa ja seminaareissa. Niistä on tehty muistioita ja huoneentauluja seinille. Valitettavan usein henkilöstön on myöhemmin vaikea [...]

26 01, 2021

Tunnistatko identiteettiä?

|2021-01-26T14:15:18+02:0026.01.2021|

Identiteeteistä keskustellaan nyt paljon. Puhutaan identiteettipolitiikasta, vastakkaisasettelusta, ihmisten jakautumisesta, siitä miten toisia ymmärretään tahallaan väärin. Etenkin USA:n presidentti-instituutio on ruokkinut tehokkaasti viime aikoina tätä keskustelua. Mutta on meillä omastakin takaa aineksia identiteettipolitiikan kärjistymiseen. Luin Toni Viljanmaan Ylen kolumnia (5.1.2021). Se herätti monia ajatuksia. Etenkin elokuussa 95-vuotiaana kuolleen sosiologi ja akateemikko Erik Allardtin 1960-luvulla luettelemat Suomen [...]

Go to Top