Juha Nikkilä

Juha Nikkilä

Olen Juha Nikkilä, koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), yhteisötyönohjaaja (Yto, STOry) ja sosionomi nuorisotyön tutkinnosta. Lisäksi koulutustaustaani kuuluu opettajan pedagogiset opinnot (ped.op), mentor-koulutuksia ja melonnanohjaajakoulutus. Taustalla  minulla on yli 20 vuoden työkokemus kasvatus-, koulutus-ja kuntoutustoiminnasta. Olen tehnyt kenttätason nuorisotyötä, työskennellyt järjestöissä ja sosiaalialan kuntoutus-ja koulutustehtävissä. Toistaiseksi pisimmän työurani olen tehnyt ammattikorkeakoulun koulutustehtävissä ja aikuiskoulutuksen parissa. Koulutustehtävien ohella toimin yrittäjänä keskittyen yksilö-,ryhmä-ja yhteisötyönohjauksien lisäksi työyhteisöjen hyvinvointia ja työssäjaksamista tukeviin toiminnallisiin ohjaus-ja koulutuskokonaisuuksiin sekä työnohjausprosesseihin, jotka perustuvat yhteisöllisiin menetelmiin ja seikkailu-ja
elämyspedagogiikkaan.