Prosessin johtaminen -kirja

Prosessin johtaminen

Prosessikeskeinen kehittämisstrategia edustaa organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisen kolmatta sukupolvea, joista ensimmäistä voidaan kuvata resurssien kautta ja toista tulosten kautta tapahtuvaan ohjaukseen perustuvina malleina. Kirjassaan yhteiskuntatieteiden tohtori, psykologi Kari Murto esittelee ja erittelee mm. väitöskirjatutkimuksessaan kehittelemäänsä prosessikeskeistä kehittämistä ja prosessinjohtamista.

Prosessikeskeinen kehittäminen tarjoaa julkishallinnon, yksityisen teollisuuden ja liike-elämän organisaatioiden ja johtamisen kehittämiselle ajankohtaisia näkökulmia ja käytännön soveltamismalleja.

Kirjassa paneudutaan erityisesti johtajan rooliin ryhmien ja yksilöiden vuorovaikutuksen johtamisessa ja yhteisön inhimillisten luovien resurssien hyödyntämistä. Johtaja on työyhteisön ensimmäinen kehittäjä ja prosessin johtaminen hänen tärkein tehtävänsä.

Kirjoittanut Kari Murto

ISBN: 951-8945-04-7

kirjan hinta 15 € + toimituskulut

Tilaussivulle >>