Työelämä on muutoksessa ja muutos vain kiihtyy. Etenkään julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät eivät ota vakiintuakseen. Työssä jaksaminen on saanut entistä karumpia piirteitä. Työssä pitää ylittää itsensä yhä uudestaan, joka päivä, ei vain erityisen vaativissa tilanteissa. Asiakkaat ovat vaativia, työtehtävät ovat vaativia, ympäristö, jossa työskennellään, on vaativa, työyhteisöt ovat vaativia. Tilanteet muuttuvat nopeasti. Päätöksiä pitää tehdä, vaikka ei olisikaan johtaja. Mistä työntekijä voi ammentaa voimavaroja, osaamista ja asennetta, joka päivä, aina uudestaan ja uudestaan? Oikeaa vastausta ei ole. Mutta kysymyksen herättämiä näkökulmia on hyvä pohtia.

Mitä on terveys? Onko se ihmisen psyko-fyysis-sosiaalisen kokonaisuuden ulkoista hallintaa vai itse kunkin kokemus omasta terveydestään? Voiko työstä ajatellakaan selviytyvänsä terveenä? Ikäkin kuluttaa meitä, vaikka emme olisikaan työssä. Jo pelkkä olemassaolo vie energiaa ja rapistaa kehoa. Terveyden määritelmästä ja iästä huolimatta niin iän kuin työnkin mukanaan tuomia vaikutuksia voi ehkäistä ja niihin voi vaikuttaa. Yksin ja yhdessä.

Ammatti ja työn tekemisen olosuhteet vaikuttavat työhyvinvointiin. Jos työskentelet yksin, työn ulkopuolella sinulla olisi oltava mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin. Terveyteen liittyvät kuormitustekijät ovat myös eri ammateissa erilaisia. Psykologia kuluttavat usein enemmän psyko-sosiaaliset tekijät kun taas talonmiestä enemmän fyysiset tekijät kuten kemikaalit ja hankalat työasennot. Terveenä pitäisi työstään kuitenkin selviytyä molempien.

Voisiko vastaus löytyä yhteisöstä? Yhteisöllä on yksilön rinnalla erittäin merkittävä vaikutus terveyteen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Yhteisö voi antaa voimia tai yhteisö voi ottaa voimille. Johtamisella on tässä keskeinen rooli. Yhteisö muodostuu kuitenkin kaikista sen jäsenistä ja jokaisen panoksesta itsensä ja yhteisön hyvinvoinnin hyväksi. Kaikkien yhteisön jäsenten pitää panostaa yhdessä hyvinvointiinsa. Säännöllinen ja kiireetön kuunteleminen, keskusteleminen ja yhdessä oleminen ovat yhteisöllisyyden rakentamisen peruspilareita. Jatkan asian pohtimista ja yhteisöllisyyden opintomatkaa. Tervetuloa matkalle kanssani!

Anne Ylönen

© Anne Ylönen,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.
Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Anne Ylönen, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi