Esimiehet, jotka tehtävänsä mukaisesti johtavat työtä ja tekevät nopeassa tahdissa valintoja ja päätöksiä, tarvitsevat tukea. Tuen voi jakaa vaikka kahtia: pitkäaikaiseen tukeen kuten koulutukseen ja työnohjaukseen ja nopeaan ratkaisukeskeiseen toimintaan esimerkiksi vertaistukeen.

Vertaistuki perustuu luottamussuhteeseen kollegan kanssa. Luottamussuhde voi syntyä esimerkiksi koulutuksessa, jonka sisältö on ongelmanratkaisukeskeinen. Oppimiskeskustelua seuraamalla esimies voi löytää ryhmästä henkilöitä, joiden kanssa syntyy keskusteluyhteys ja mahdollisuus vertaistukeen. Kouluttaja kannustaa kurssilaisia jakamaan yhteystietonsa ja tutustumaan toisiinsa.

Vertaistuki on nopea apu. Kun uusi tai hankala ongelma ilmenee, esimies kysyy kollegaltaan onko asia hänelle tuttu ja miten hän siihen suhtautuu. Yhteydenottoja voi olla useampiakin. Vertaistuki on ratkaisukeskeinen toimintamalli.

Vertaisoppiminen helpottaa verkottumista. Vertaisoppimisessa ei ole yhtä ylivertaista osaajaa, vaan ryhmä itse tuottaa tiedon ja uudet käytännöt omista tieto- ja osaamisvarannoistaan. Ne ovat kertyneet meille jokaiselle elämän ja tekemisen myötä. Esimiehelle tietoja ja taitoja on kertynyt paljon. Ryhmän toiminta vahvistaa niitä ja saa ne aktiiviseen käyttöön. Kouluttajan tehtävä on tukea ryhmän toimintaa.

Työnohjaus on hyvä väline työssä syntyvän stressin purkamiseen, ryhmätyönohjaus erityisesti. Ryhmätyönohjauksessa käsitellään työssä kohdattuja vaikeita tilanteita. Ryhmän muiden jäsenten kokemukset auttavat asioiden ymmärtämisessä. Esimerkiksi kerran kuussa järjestettävä työnohjaus keventää yksilön kokemaa takkaa pitkäaikaisesti.

Keskustelun teemoja:
– Kenen kanssa uskallan puhua vaikeista tilanteista?
– Onko kollega kiinnostunut ongelmastani?
– Voiko kollegaan luottaa?
– Voinko minä auttaa toisen ongelmissa, kuinka voisin?
– Onko minun vaikea pyytää apua ja miksi?
– Kehityskeskustelu esimiehen apuna.
– Oma vastuu ja ratkaisun teko.
– Tottumus puhumiseen ja kuunteluun.
– Yhteinen neuvottelukoulutus esimiehille ja luottamushenkilöille.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– Avaimet yhteisölliseen johtamiseen
YhteisöAkatemian johtamisen koulutukset

Erkki Kupari on Suomen Yhteisöakatemian koulutuspäällikkö. Hän on mm. toimittaja, työnohjaaja ja opettaja, erkki.kupari@sya.fi

© Erkki Kupari,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Erkki Kupari, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi