Esimiehen on heti tartuttava epätyydyttävään työsuoritukseen ja keskusteltava alaisen kanssa mistä asia johtuu ja mitä seikat ovat tekemiseen saattaneet vaikuttaa. Taustalla voi olla vaikka kotielämään liittyviä akuutteja asioita.

Työtovereiden tulisi yhtä lailla ohjata työntekijää, jonka työssä on puutteita tai toiminta työyhteisössä on poikkeavaa. Tällaisesta myös esimiehen tulisi tietää.

Jos työyhteisö peittää ongelmia, se vahingoittaa suoriutumisen rajoilla olevan henkilön mahdollisuuksia korjata panostaan. On vaara ryhtyä arvioimaan puutteellisin tiedoin yksilön osaamista ja siirtyä suoraan työsuhteen jatkon arviointiin.

Hyvät esimiehet ja työyhteisöt selvittävät ongelmat keskustelemalla. Jos se ei auta, vasta sitten käytetään kovempia keinoja.

Irtisanomiskeskustelun sijaan tulisi tukea esimiehiä ja työyhteisöjen ratkaisukeskeistä toimintaa. Tässä luottamusmiehillä on paljon annettavaa.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutustilaisuudet:
Esimieskoulutus – Kuinka johdan työtä keskustellen 14.11.2018 Lahdessa
Esimieskoulutus – Kuinka johdan työtä keskustellen 15.11.2018 Helsingissä

Esimieskoulutus – Kuinka johdan työtä keskustellen 4.12.2018 Helsingissä

Erkki Kupari

© Erkki Kupari, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2018” sekä lisätään linkki www.sya.fi