Harvardin yliopistossa tehdyn miesten hyvinvointia ja kukoistusta kartoittavan,  vuonna 1938 aloitetun ja  75 vuotta kestäneen seurantatutkimuksen tulokset kertovat, että

  • lämpimät ihmissuhteet olivat yhteydessä ikääntyneiden (55-60 -vuotiaiden) terveyteen ja onnellisuuteen.
  • lapsuuden äitisuhteen lämpimyys korreloi tehokkuuteen työssä ja suuriin tuloihin.
  • isäsuhteen lämpimyys puolestaan oli yhteydessä alhaiseen ahdistuneisuuteen, kykyyn nauttia lomista ja tyytyväisyyteen elämässä 75 -vuotiaana.
  • alkoholismilla oli yhteys neuroottisuuteen ja masennukseen.
  • alkoholismi ja tupakointi yhdessä olivat suurin syy kuolleisuuteen.
  • fyysiseen vanhenemiseen vaikuttaa 80 ikävuoden jälkeen enemmän ennen 50. ikävuotta opitut tavat kuin perinnöllisyys.

Näistä keskeisistä tuloksistahan voi päätellä, että kannattaa rakentaa varhain lämpimät suhteet äitiin ja isään, karttaa elämässään viinaa ja tupakkaa, opetella oikeat elämäntavat ennen 50 ikävuotta sekä harrastaa vain lämpimiä ihmissuhteita, niin kukoistat miehenä vielä 90 –vuoti-aana. Eikä siinä vielä kaikki: jos valitset oikein puolueesi, niin myös seksielämäsi on viriiliä ainakin 80 ikävuoteen asti!

Entä, mikä on se oikea puolue? Harvardin tutkimuksen mukaan liberaalit, koska konservatiiveilla seksielämä surkastuu jo 68 vuoden paikkeilla. Tulokset perustuvat tutkittuihin amerikkalaisiin miehiin. Jos olet suomalainen, kannattaa miettiä omaa puoluevalintaa myös tästä näkökulmasta.

Kari Murto

Lähde: George E. Vaillant (2012) Triumphs of Experience. Harvard Grant Study.

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2013” sekä lisätään linkki www.sya.fi