Näin sanoi professori Alf Rehn Helsingin Sanomien blogissa 25.7.2015. Suomi on lamassa. Tai ei kai sittenkään, jos on BKT:een muutokseen liittyvää laman määritelmää uskominen. Ei olla oltu yhtä mittaa kahta vuotta laskevassa kansantuotteessa. Ilmapiiri on kyllä lamassa. Yhteiskunnan ytimestä syrjäytyneitä on jatkuvasti kasvava määrä. Pakolaisia ja muita avuntarvitsijoita myös Suomen ulkopuolelta ja ulkopuolella pitäisi auttaa. Lisäksi on jokaisen oman elämän haasteet ja hankaluudet.

Kansakunnan yhteiseksi lääkkeeksi on tarjottu tuottavuusloikkaa: työn tuottavuuden parantamista, työprosessien tehostamista ja etenkin yritystoimintaan panostamista. Tämä kuulostaa järkevältä. Jos ei ole laadukkaita, kaupaksi meneviä tuotteita ja palveluita, ei ole ostajia, raha ei liiku eikä voi syntyä uutta. Vai voiko sittenkin?

Monet näkevät myös, että kasvu lähtee asiakkaista, sillä ilman asiakkaita ei ole yrityksiäkään. Tähänkin tarvitaan ihmisiä. Ihmisiä, jotka ideoivat tuotteita, palveluita, kommunikointitapoja, parempia prosesseja.

Organisaatiot koostuvat ihmisistä. Voisiko ajatella, että hyvinvointi työpaikoilla on kasvupolitiikkaa. Hyvä johtaminen on kasvupolitiikkaa, kuten myös huonon johtamisen ja työntekemistä haittavien ristiriitojen vähentäminen.

On helppo olla samaa mieltä Alf Rehnin kanssa. Ihmisiin kannattaa panostaa. Luodaan yhdessä kasvupolitiikkaa. Tuetaan toistemme mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Kuunnellaan muita ja toimitaan yhdessä!

Anne Ylönen

© Anne Ylönen,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Anne Ylönen, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi