Yhteisöakatemian kouluttajat Mari Rakkolainen, Ilja Ojala ja Erkki Kupari kirjoittavat paikallisesta sopimisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Paikallinen sopiminen tarkoittaa sitä, että yrityksessä tai julkisen palvelun toimipaikassa sovitaan joistakin työn tekemiseen liittyvistä asioista. Sopijaosapuolet tietävät ja tunnustavat tarpeen tehdä asiat toisin kuin aikaisemmin. Uudelle tavalle on selkeä tilaus.

Kokemuksemme mukaan pääosassa työpaikkoja neuvottelusuhteet ovat hyvät ja toimivat. Todellisuus poikkeaa paljon siitä, mitä julkisuudessa kerrotaan ja miltä työmarkkinoiden ylätaso näyttää.

Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja esimiehet tuntevat toisensa ja tietävät mistä voi ja kannattaa sopia. Myös yksittäinen työntekijä sopii monesta tehtäväänsä kuuluvasta asiasta suoraan esimiehensä kanssa. Hän esimerkiksi yksin sopii ylitöihin jäämisestä.

Toimiva paikallinen neuvottelu edellyttää paitsi osaamista myös sopimishalua. Kokeneilla neuvottelijoilla on myös keskinäinen luottamus ja rohkeus ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä.

Työntekijäliitot ja työnantajaliitot kouluttavat omia neuvottelijoitaan. Koulutusten sisällöt koostuvat harjoituksista, joissa ratkotaan todellisia työpaikan ongelmia, selvitetään niiden syitä ja etsitään aitoja asiaan vaikuttavia seikkoja. Taustamateriaalina ovat muun muassa työpaikan ohjeet ja käytännöt, työehtosopimukset ja lainsäädäntö.

Uskomme, että koulutus tuottaisi paremman tuloksen, jos koulutukset olisivat yhteisiä työntekijöiden ja työnantajien neuvottelijoille.

Työelämä muuttuu ja järjestäytyminen sen myötä. Uudet liittoratkaisut antavat mahdollisuuden myös koulutuksen muutokseen.

Mari Rakkolainen
Pääluottamusmies

Ilja Ojala
Pääluottamusmies

Erkki Kupari
Koulutuspäällikkö