Vaikeissa tilanteissa kuten ristiriidoissa tai konflikteissa, useimmat meistä reagoivat tyypillisesti ajattelemalla, että minä olen yrittänyt parhaani. Kun tilanne pahenee, johtopäätöksemme on, että konflikti johtuu muista ihmisistä ja heidän toiminnastaan. Jos muut ajattelevat samalla tavalla, mikä on todennäköistä, kriisin siemenet on kylvetty.

Mielessämme pidämme toisia vastuullisina ongelmista. Pyrimme ymmärtämään heidän toimintaansa pohtimalla heidän motiiveitaan tai persoonallisuuttaan. Kun selitys löytyy, pidämme sitä itsestään selvänä ja varmana. Sen jälkeen emme enää jaksa kuunnella toisen osapuolen selityksiä, mutta loukkaannumme syvästi, jos he eivät kuuntele meitä! Harvoin jaamme ajatuksiamme toisen osapuolen kanssa avoimesti, mutta pyrimme helpottamaan oloamme ja saamaan tukea kanssamme samaa mieltä olevilta ystäviltä ja luotetuilta työtovereilta. Keskusteluja käydään tavallisesti pikku ryhmissä ja suljettujen ovien takana.

Yhteisöissä on julkisia salaisuuksia, jotka jokainen yhteisön jäsen tietää ja tunnistaa. Salaisuuksia jaettaessa puhujat harvoin jos koskaan kertovat sitä, kuinka he itse toimivat ja ovat rakentamassa ja ylläpitämässä yhteisönsä ongelmia. Monet eivät edes ole siitä itse tietoisia. Tällainen ongelmien käsittelytapa estää oman osuuden tunnistamista ja jatkuessaan siitä tulee yhteisön rutiinia, osa sen kulttuuria – ”Näin meillä on tapana toimia”.

Toimintatapaa kutsutaan hienommin defensiivisiksi rutiineiksi, joiden avulla jokainen suojelee itseään ja samalla rakentaa itse sitä havaitsematta yhteisöstään turvattomampaa ja ahdistavampaa. Turvattomuutta vastaan on taas suojauduttava entistä enemmän. Ollaan noidan kehässä: Ihmiset puhuvat yhtä ja tekevät toista. Kaikki ovat siitä tietoisia, mutta käyttäytyvät ikään kuin eivät olisi ja valittavat tosistaan takanapäin. Ilmapiiri kiristyy ja yhteishenki hajoaa. Lisäksi ihmiset kokevat avuttomuutta tilanteen ratkaisemisessa – eihän se ole heidän vikansa! Omaa osuutta ongelmaan on mahdoton nähdä.

Defensiiviset rutiinit on tunnistettavissa paitsi yhteisöjen toiminnassa, myös ryhmissä ja kahdenkeskisissä ihmissuhteissakin. Oletko sinä tunnistanut omassa yhteisössäsi kuvaamiani piirteitä?

Kari Murto

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2014” sekä lisätään linkki www.sya.fi