Oletan, että sekä työnantajien että työntekijöiden neuvottelijat toivovat nopeata ja reilua paikallista neuvottelua. Paikallinen neuvottelu ja sopiminen lisääntyvät, koska tuotantotilanteet ja työtehtävät muuttuvat nopeasti. Muutos tapahtuu kaikilla aloilla, myös palvelu-, hallinto-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä.

Paikalliset olosuhteet huomioidaan myös työehtosopimuksissa entistä paremmin.

Sopimisen ympäristö muuttuu, neuvottelijoiden koulutus ei ole vielä muuttunut ympäristöä vastaavalla tavalla.

Työntekijäliitot kouluttavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut lukemaan työehtosopimusta vaikeiden neuvottelutilanteiden varalle. Yritysten neuvottelijat koulutetaan erilaisissa johtamistaidon koulutuksissa. Yhteinen neuvottelu ja ongelmanratkaisu eivät toteudu kummassakaan.

Minusta aikuiskoulutuksen parhaat tulokset saadaan ryhmätyön avulla. Vertaisoppimisen ja vertaistuen avulla oppija voi laajentaa, syventää ja soveltaa eri tavoin oppiminaan taitoja ja tietoja. Ryhmätyöskentelyn tukeminen vaatii koulutuksen ohjaajalta paljon. Hänen on saatava ryhmän jäsenet luottamaan toisiinsa ja työskentelemään yhdessä.

Sama luottamus on paikallisen neuvottelun perusta. Neuvottelijoiden lähtökohta ratkaisun löytymiseen tulisi olla keskinäinen tiedonjako ja avoimet ratkaisut. Neuvotteluissa työnantaja on aina vahvemmassa asemassa. Siksi työnantajaneuvottelijan ja luottamushenkilön tulisi olla jatkuvassa vapaamuotoisessa ja luottamuksellisessa yhteydessä toisiinsa. Pienet asiat eivät pääse silloin kasvamaan suuriksi ja tulevat ratkaisut ovat ennakoitavissa.

Mielestäni neuvottelijoiden yhteinen koulutus tukee parhaiten yritysten ja työyhteisöjen toimintaa. Tällainen koulutus on luonteeltaan käytännönläheistä. Siinä käsitellään yhdessä hankalat ja puhumattomat asiat ja tutkitaan toimintamalleja, joilla ongelmat voidaan selvittää.

Kokemukseni tällaisten neuvottelukoulutusten ohjaamisesta ovat hyvät. Jos paikalliset neuvottelijat omaksuvat vapaan vuorovaikutuksen, heille jää enemmän aikaa perustehtäviinsä ja koko työyhteisö hyötyy nopeasta ongelmanratkaisusta.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– YhteisöAkatemian työelämän muutos -koulutukset

Erkki Kupari
Koulutuspäällikkö, Suomen Yhteisöakatemia Oy

© Erkki Kupari, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Erkki Kupari, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi