Sote- ja aluehallintouudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti on viime aikoina kirjoittanut ahkerasti soteuudistuksesta ja sen edellytyksistä, uhkista ja mahdollisuuksista. Hänen mukaansa Kainuun hallintokokeilusta kannattaa ottaa oppia. Muutostavoitteissa tulee olla realistinen, niin taloudessa kuin toimintojen integraatiossa. Pöystin mukaan Kainuu on opettanut rakenteista, aluehallinnosta, demokratiasta, synergioista. Pöysti on myös kertonut valtionhallinnon virkamiesten näkemyksiä maakuntien uudistamistyön etenemisestä. Maakunnat ovat kovin eritahtisia. Esille nousevat samat teemat; itsehallinto, organisaatiorakenteet, palveluintegraatio, resurssit, arviointi, vaikuttavuus.

Ilahduttavaa on, että pohdintaan ovat mahtuneet myös johtaminen, osaaminen ja ihmiset. Pöysti pohtii tarvetta Sote-Akatemialle, muutosjohtamisen tukiohjelmalle, jota tarvittaisiin uusien sote-alueiden johdolle, koska Pöystin mukaan ”ihmisten työn kautta sote-uudistuksessa tehtävä toiminnallinen muutos joko toteutuu tai jää toteutumatta”. Oli sote-uudistuksesta mitä mieltä tahansa on helppo olla yhtä mieltä ihmisten merkityksestä muutoksessa. Mielestäni aikaa on käytetty uudistuksen jahkailuun liikaa ja sote-organisaatioiden kehittäminen on pääosin lamautunut päätösten puuttumisen vuoksi.

Rakenteiden ja organisaatiotason suunnittelun tulee yhdistyä tietoon ja ymmärrykseen ihmisten toiminnasta. Rakenne- ja organisaatiomuutokset eivät toteudu ilman ihmisiä. Avointa viestintää tarvitaan koko muutosprosessin ajan. Huoli omasta paikasta ja tulevaisuudesta on ymmärrettävää. Ihmiset ovat viisaita paitsi tavoitteiden ja keinojen myös ilmaistujen ja sanomattajätettyjen ristiriitojen havainnoinnissa.

Ihminen tulee huomioida ja ihmistä pitää arvostaa haastavissa ja vaikeissa muutoksissa, koska arvostukseen perustuvalla toiminnalla on aitoa jatkuvuutta. Yhdessä tekeminen mahdollistaa muutoksen. Sote-muutos koskettaa sekä kansalaisia että nykyisten ja tulevien sote-organisaatioiden palveluksessa olevia.

Anne Ylönen

© Anne Ylönen,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Anne Ylönen, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2016” sekä lisätään linkki www.sya.fi