Suomalaiset ovat asuneet pienissä perhe- ja kyläyhteisöissä metsien keskellä vielä hyvin lähellä menneisyydessä. Vieläkin turistit ihmettelevät harvaa asutustamme ja metsäistä maatamme. Luontoyhteys on tutkimustenkin mukaan hyvin lähellä suomalaista, sillä lähestulkoon kaikki koemme tarvitsevamme luontoa ympärillemme. Se ei ole ihme, kun peilaa asiaa viimeaikaisiin tutkimustuloksiin luonnon psyykkisistä terveysvaikutuksista. Luonnossa muun muassa stressi vähenee, positiivisuus lisääntyy ja vastustuskyky kasvaa.

Green Care Finland Ry. kokoaa luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneita ihmisiä ja koordinoi alan toimintaa Suomessa. Suomen Yhteisöakatemian Suvi Saarinen on kuulunut yhdistyksen hallitukseen sen perustamisesta asti. Eräoppaana ja sosionomina näitä luonnon hyötyvaikutuksia pystyy näkemään ja hyödyntämään erityisen hyvin erilaisten ryhmien kanssa.

Tulossa olevalla Nuotiotarinoita – paluu viisauden lähteille – koulutuksessa hyödynnetään mm. näitä luonnon tarjoamia ilmaisia etuja istumalla nuotion äärellä, järven rannalla ja luontoäänten ympäröimänä.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– Nuoriotarinoita – Paluu viisauden lähteille
– YhteisöAkatemian yhteisöhoidon koulutukset

Suvi Saarinen

© Suvi Saarinen, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Suvi Saarinen, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2014” sekä lisätään linkki www.sya.fi