Ryhmä ja organisaatio ovat systeemejä, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Yhtä asiaa ei voi muuttaa vaikuttamatta toisiin. Systeeminen ajattelu tarkoittaa, että pitää huolta kokonaisuudesta, ei vain omasta osuudestaan. Se merkitsee samanaikaista yksilöiden, ryhmän ja laajemman organisaation kuten myös muiden edunhaltijoiden intressien huomioon ottamista. Se voi merkitä esimiehen ajan käyttöä asioihin, jotka ovat tärkeämpiä muille kuin itselle tai muiden yksikköjen tarpeiden asettamista oman yksikön tarpeiden edelle. Esimerkkinä voisi olla menestyvä jääkiekkojoukkue, jossa pelaajat pelaavat joukkueelle, eivät itselleen.

Halutessaan pitää huolta kokonaisuudesta esimiehen on myönnettävä, ettei hän voi yksin ymmärtää koko systeemiä. Se tarkoittaa, että esimiehellä on osa systeemin toimintaan liittyvästä tiedosta ja muissa rooleissa toimivilla on tietoa, joka esimieheltä puuttuu. Mikäli esimies toimii yhteisössään tai organisaatiossaan ymmärtämättä sen systeemistä dynamiikkaa, hän aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia toisille, itselleen tai kummallekin. Systeeminen toimita edellyttää kaikkien systeemiä edustavien ihmisten yhteen kokoamista, jotta muutoksia voitaisiin suunnitella minimoimalla ei-toivotut vaikutukset. On tärkeää kysyä keihin tai mihin suunniteltu toiminta tai muutos vaikuttaa. Samalla on myös hyvä kysyä, millä toimenpiteillä ei-toivottuja vaikutuksia voidaan vähentää.

Systeeminen ajattelu on takaisinkytkentöjen ymmärtämistä. Jokainen on osa systeemiä ylläpitävää voimaa. Jos ajattelet, että organisaatiossa yläpuolellasi olevat eivät ymmärrä ongelmia, joita he aiheuttavat alapuolellaan oleville, ylläpidät ongelmia itse jättämällä kertomatta heille ongelmista silloin, kun luulet heidän olevan niistä tietämättömiä.

Vaikka et itse voisikaan muuttaa systeemiä, vähintä mitä voit tehdä, on antaa toisille tietoa heidän toimintansa vaikutuksista.

Systeeminen ajattelu merkitsee sekä lyhyen että pitkä aikavälin intressien huomioon ottamista samanaikaisesti. Hoitaessasi esimiehenä alaisten ongelmia heidän puolestaan voit ratkaista välittömiä ongelmatilanteita, mutta samalla ylläpidät alaistesi riippuvuutta itsestäsi ja pitkällä aikavälillä omat työsi kärsivät tällaisesta auttamisesta.

Mitä ajatuksia teksti herättää? Otan mielelläni vastaan palautteesi.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– Avaimet yhteisölliseen johtamiseen
YhteisöAkatemian johtamisen koulutukset

Kari Murto

© Kari Murto,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi