Roolit ryhmässä

|2019-12-22T19:27:47+02:0014.02.2017|

Ihminen on laumaeläin, ja lauman toimintaa säätelee sen dynamiikka. Ryhmädynamiikka on laaja käsite, mikä sisältää ryhmän kommunikaatioprosessit ja vuorovaikutusmallit mukaan lukien ihmisten välisen vetovoiman. Lisäksi ryhmädynamiikan määrittelyyn kuuluu sosiaalinen liittyminen ja vaikutus, normit, roolit, status, valta ja sen käyttö sekä ryhmäkulttuuri. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti lävitse roolin käsitettä. Ryhmäilmiöiden ja vuorovaikutuksen ymmärtämisessä on roolin käsitteestä [...]