Yliopiston tehtäviin kuuluu tutkimus, uuden tiedon tuottaminen, ja opetus sekä uuden tiedon levittäminen. Mutta kuinka Helsingin yliopiston sitten soveltaa uutta tietoa omassa toiminnassaan? Siitä kansainvälisistä asiantuntijoista koottu asiantuntijaryhmä teki selvityksen viime vuonna.

Yliopistolla oli päätetty, ettei tätä selvitystä julkaista, mutta sitä oli päätetty kuitenkin esitellä. Raportin tärkeimpiä opetuksia viime vuosilta oli ryhmän mukaan, että ylhäältä alaspäin tapahtuva johtaminen harvoin toimii. Monet kuulluista ja vastanneista yliopiston jäsenistä olivat kokeneet tällaisen toiminnan johtaneen ongelmiin alemmilla tasoilla. Selvityksen mukaan vain viisi prosenttia suhtautui myönteisesti yliopistossa tehtyihin muutoksiin. Hallinnon keskittäminen ja heikko viestintä ovat herättäneet laajaa epäluottamusta johtoa kohtaan. (HS 26.10.17)

Yliopiston rehtori Jukka Kola kertoi, että tulevina vuosina yliopistossa keskitytään yhteisöllisyyden rakentamiseen. Alku ei ainakaan näytä lupaavalta: kun viestintä on todettu heikoksi, päättää yliopiston johto salata ongelmat esiin nostaneen raportin. Rehtorin aloittaman kaikille avoimen internet keskustelufoorumin toiminnassakin näyttäisi olevan parantamisen varaa ainakin Helsingin Sanomissa (2.11.17) kirjoittaneen opiskelijan kokemuksen mukaan. Kun hän toi keskustelufoorumilla esiin opiskelijoiden huolia opintojen järjestämisestä ja yliopiston nykysuunnasta, vastaukseksi hän sai kiitokset hyvistä kysymyksistä.

En tiedä mitä rehtori Kola tai yliopiston johto yhteisöllisyydellä ymmärtävät, mutta julkisuuteen tulleet merkit ja näytöt sen toteuttamisesta eivät vakuuta. Strategia on varsin omaperäinen: aluksi vahvistetaan hierarkkisia rakenteita, luodaan suuria organisatorisia ongelmia ylhäältä alaspäin tapahtuvalla johtamisella, eikä julkaista näitä ongelmia selvittäneen asiantuntijaryhmän raporttia puhumattakaan, että otettaisiin huomioon alhaaltapäin, henkilöstöltä ja opiskelijoilta tulevaa kritiikkiä.

Ovatko modernit organisaation ja johtamisen tutkimukset ja opetukset jääneet opiskelematta? Ainakaan, niistä ei tunnu näkyvän jälkeäkään yliopiston käytännön johtamisessa.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
YhteisöAkatemian johtamisen koulutukset

Kari Murto
© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2018” sekä lisätään linkki www.sya.fi