Taru Tujunen nosti ansiokkaassa kolumnissaan (HS 2.3.) esiin työyhteisöjen julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden kohtaamattomuuden. Työssäni Tujusen kuvaama tilanne on tullut tutuksi lukuisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Syy ei ole se, etteikö yhteisön arvoista olisi eri kokoonpanoissa keskusteltu hierarkian kaikilla tasoilla workshopeissa ja seminaareissa. Niistä on tehty muistioita ja huoneentauluja seinille. Valitettavan usein henkilöstön on myöhemmin vaikea muistaa, mitä kaikki oman työyhteisön arvot ovat puhumattakaan sitoutumisestaan niihin toiminnassa.

Tilanteen korjaamiseksi Tujunen ehdottaa arvojen rakentamista yhdessä, mistä olen samaa mieltä. Ongelmana näenkin tavan, millä yhteisiä arvoja rakennetaan ja miten ne määritellään. Lähtökohtana voisikin olla yhteisen keskustelun käynnistäminen siitä, mitkä arvot tällä hetkellä toteutuvat yhteisön arjessa. Esimerkiksi olemmeko avoimia, pystymmekö puhumaan vaikeista asioista, tulemmeko kuulluksi ja kuka meillä tekee päätökset. Sen jälkeen pohdittaisiin, mikä saa osallistujat toimimaan, niin kuin he itse tai heidän yhteisönsä toimivat. Johtuuko se vaikkapa toisten loukkaantumisen, ihmissuhteiden rikkoutumisen, negatiivisten seuraamusten pelosta vai mistä? Nämä ovat arjen todellisuutta ja sitä ylläpitävät huolet ja toiveet kertovat työyhteisön toimintaa ohjaavista arvoista. Yhdessä keskustelemalla tehdään toteutuvat arvot näkyviksi. Se mahdollistaa yhteisten toimintaa ohjaavien arvojen rakentamisen ja niihin sitoutumisen.

Kuvaamani strategia ei ole parissa kolmessa workshopissa tai seminaarissa työstetty paketti. Arvojen sisäistyminen yhteisön toimintaa ohjaavaksi kulttuuriksi edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä pysähtymistä yhdessä tutkimaan sopimusten toteutumista käytännössä sekä korjaamaan niitä tarvittaessa. Johtajan tehtävä on toimia arvojen toteuttamisen roolimallina ja yhteisten keskustelufoorumien rakentajana.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset
Integratiivisen työnohjauksen koulutus 2021-2023
Johtamisen koulutukset
Yhteisöhoidon koulutukset

Kari Murto

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2021” sekä lisätään linkki www.sya.fi