Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset tuntuvat junnaavan paikoillaan. Ainakaan ne eivät etene toivotuilla määrillä. Mistä se sitten saattaa johtua? Tilanteeseen vaikuttavat tietenkin monet tekijät, esimerkiksi rahoituksen saaminen on kiristynyt, ostaja ja myyjä eivät tunnu kohtaavan toisiaan tai luopujan kohtuullinen toimeentulo myynnin jälkeen estää siirtoa. Lisäksi läheskään kaikkien yrittäjien yritykset, jotka yrittäjän iän puolesta olisivat vaihdoksen edessä, eivät ole myyntikelpoisia eri syistä johtuen.

Yrityksen omistajanvaihdos on laaja prosessi jossa tulee harkittavaksi monta asiaa. Mietitään sopivaa ajankohtaa, potentiaalista jatkajaa/jatkajia, millä hinnalla, verotusta, sopimuksia, osake- vai liiketoimintakauppa, rahoitus.. ym. ns. teknisiä ratkaisuja. Jo edellä mainituissa asioissa on paljon mietittävää, se ei kuitenkaan riitä. Yrityskauppa- ja varsinkin yrityksen sukupolvenvaihdosprosessiin (suvun/perheen sisällä) liittyy paljon muuta kuin pelkkää tekniikkaa. Nämä ei-tekniset asiat ovat vaikeammin määriteltävissä ja näkymättömämpiä kuin tekniset asiat. Painoarvoltaan ne kuitenkin voivat olla jopa isommat kuin tekniset asiat. Ei-tekniset asiat määritellään usein ns. pehmeiksi asioiksi. Vaikutukseltaan ne ovat kuitenkin tosi kovia ja jos niitä ei käsitellä on vaihdosprosessi vaarassa pitkittyä tai jopa epäonnistua. Näitä ei-teknisiä asioita jokainen siirtäjä ja siirron vastaanottaja sekä siirron vaikutuksen alla oleva joutuu jossain vaiheessa prosessia käymään läpi.

Omistajan- ja varsinkin sukupolvenvaihdosprosessin ei-tekniset asiat liittyvät tunteisiin ja tuntemuksiin. On esim. huoli yrityksen työntekijöistä siirron jälkeen. Tai mieltä askarruttaa miten jatkaja pärjää, niin taloudellisesti kuin yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä?  Miten yrityksen ja sen sidosryhmien käy siirron jälkeen? Kuka on kelvollinen jatkaja? Onko sisarkateutta? Mitä lähipiiri ja prosessiin kuuluvat sisimmissään ajattelevat? Rohkenevatko prosessin osallistujat kertoa rehellisesti mitä mieltä ovat asioista? Miten siirtää omaisuutta, valtaa ja vastuuta niin, että ihmissuhteet säilyvät? Millä siirtäjä täyttää aikansa siirron jälkeen? Säilyykö siirtäjän sosiaalinen verkosto? Siirtäjän arvostus siirron jälkeen? Miten roolit muuttuvat siirron jälkeen? Edellä on esitetty vain murto-osa niistä kysymyksistä joita lähinnä siirtäjän mieli alkaa prosessoida aktiivisen vaihdosprosessin aikana. Ja alitajunnassa muodostuu tunteita ja tuntemuksia…

Aina ei edes ymmärretä, mistä on kyse. Yrityksen siirtäjällä on ”kumma olo”, häntä ei huvita ajatella tai työstää vaihdosprosessia. Hän ryhtyy selittelemään viivytystä sekä itselle että toisille. Ympäristö ja neuvonantajat kehottavat siirtäjää ryhtymään toimeksi esim. arvonmäärityksellä. Mutta siirtäjä lyö jarrut päälle, asiat eivät etene.  Kaikki ovat hämmentyneitä, mitä tapahtuu, miksi asiat eivät etene? Siirtäjä saa vielä tässä vaiheessa kehotuksia ryhtyä tomerasti toimeksi! Hänelle kerrotaan, että nyt kun yritys on vielä myyntikuntoinen, se tulisi siirtää! Siirtäjä hämmentyy entistä enemmän, hänen alitajuntansa on herännyt prosessoimaan asioita. Meitä ihmisiä ja meidän toimintaa ohjaavat tunteet ja tuntemukset ja osan niistä laukaisee ”automaattiohjaus”. Saatamme reagoida esim. pelkoon tai vihaan joko hyökkäyksellä, jähmettymisellä tai ahdistumisella. Huoli saattaa herättää meissä masennusta, ahdistuneisuutta tai lamauttaa meitä. Tunteet yhdistävät mielen ja kehon toisiinsa. Koska tunteet ovat usein meidän tietoisuuden ulkopuolella, saatetaan unohtaa tai ei osata ajatella, että tunteet kuuluvat keskeisenä osana meidän kommunikointiin!

Meillä on paljon ammattitaitoista, hyvää väkeä, jotka ovat yrittäjän apuna vaihdosta suunniteltaessa. On konsulttia, kirjanpitäjää, pankkihenkilöstöä sekä asiantuntijoita jotka auttavat esim. arvonmäärityksessä ja verotukseen liittyvässä. Hyvä näin, tätä ammattitaitoista väkeä tarvitaan, koska vaihdoksen ns. teknisellä puolella on paljon pohdittavaa ja tekemistä. Näiden henkilöiden tulisi myös huomata, että mikäli prosessi tuntuu jumittavan, tunteet ja tuntemukset ovat todennäköisti aktivoituneet.  Sen sijaan, että silloin kehotetaan siirtäjää ponnekkaasti ”ryhtymään toimeksi”, tulisi heidän auttaa siirtäjää työstämään vaihdosprosessin herättämiä tunteita ja tuntemuksia. Tai ohjata hänet sellaisen asiantuntijan luo, jonka kanssa hän voi avata mielensä solmuja ja työstää sisäistä ristiriitaansa.

Riitta Korpela
Viasensus, Riitta Korpela Couching
Yrityksen omistajanvaihdosprosessin ei-teknisen puolen asiantuntija
Suomen omistajanvaihdosseura ry puheenjohtaja
Suomen Yhteisöakatemia, SYA, asiantuntija
Yrittäjä, työnohjaaja, esimiesvalmentaja, työyhteisöjen sparraaja ja kehittäjä, kouluttaja
www.viasensus.fi
www.sya.fi
www.omistajanvaihdosseura.fi

© Riitta Korpela,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Riitta Korpela, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi