Kenraali Stanley McChrystal toimi Yhdysvaltain Afganistanin -joukkojen ja Irakin erikoisoperaatioiden komentajana vuosina 2003-2010. Kokemustensa pohjalta hän uudisti taisteluorganisaatiota jäykästä ja hierarkkisesta tiimiorganisaatioksi. Ylhäältä lähtevää kontrollia ja päätösvaltaa lisättiin yksittäisille tiimeille ja tiimien välistä tiedonkulkua parannettiin. McChrystalin kokemuksistaan kirjoittaman kirjan Team of Teams pohjalta toimittaja Tanja Vasama on tehnyt McChrystalista haastattelu Helsingin Sanomiin (5.2.2017).

Haastattelussa McChrystal kertoi muutoksen alkaneen huonoista kokemuksista Irakin erikoisoperaation taisteluissa Al-Gaidaa vastaan. Al-Gaidan sissiryhmien strategia perustui itsenäisten sissiryhmien toimintaan, joka yllätti toistuvasti ennustamattomuudellaan ja tehokkuudellaan ylhäältä johdetut erikoisoperaatioiden taistelijat. Tilanteen korjaamiseksi McChrystal loi mahdollisimman itsenäisten ja tehokkaasti keskenään kommunikoivien tiimien verkostomaisen organisaation.

Eliittiryhmien keskinäisestä kilpailusta ja tietojen salaamisesta siirryttiin avoimeen ja mahdollisimman laajaan tiedottamiseen. ”Tietoa piti jakaa siihen pisteeseen, että viestijä joutui miettimään, onko se enää oikein ja laillista. Komentaja viesti asioista videoyhteyden kautta joukoilleen ja Yhdysvaltain suurlähetystöille joka päivä jopa kahden tunnin ajan.” Keskinäistä yhteistyötä vahvistettiin lisäksi vaihto-ohjelmalla, jossa sotilaita lähetettiin heille vieraisiin tiimeihin.

Päätöksenteko vietiin mahdollisimman alhaalle hierarkiassa. Virheiden tekemistä ei pelätty, niihin jopa kannustettiin, koska niistä voitiin oppia.

Miksi ylläkuvatut kenraali McChrystalin toimet sitten hämmästyttivät? Ensinnäkin siksi, että ne oli toteutettu armeijan organisaatiossa ja sodankäynnin olosuhteissa. Toiseksi siksi, että ne toimivat kovana testinä modernin organisaation johtamisen ja kehittämisen opeille, joita mm. Chris Argyris kollegoinen on kuvannut toiminnan teoriassaan ja itsekin joiltakin osin kirjassani Prosessin johtaminen. Nämä olivat myös Tuomas Routton mukaan (HS haastattelu) perusteena ohjelmistoyritys Reaktorille kutsua Stanley McChrystal Suomeen.

Kari Murto

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2017” sekä lisätään linkki www.sya.fi