Sain viestin 19.8. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosaston lakkauttamisesta. Lakkautetulla päiväosastolla toteutettiin terapeuttisen yhteisön hoitomallia, joka perustuu yhteisön henkilöstön ja potilaiden vertaisryhmän terapeuttisen ja kuntouttavan potentiaalin hyödyntämiseen. Hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttavimman tekijän, yhteisön, kehittäminen on hidas ja erittäin vaativa prosessi. Päiväosastolla osaston henkilökunta oli lähes 30 vuoden aikana onnistunut poikkeuksellisen hyvin hoitoyhteisönsä kehittämisessä. Yhteisöhoidon ja terapeuttisen yhteisön kouluttajaorganisaationa pidimme päiväosastoa yhtenä opiskelijoidemme parhaista tutustumiskohteista. Saimme myös käyttää osaston apulaisosastonhoitajan Mirva Räsäsen pätevää asiantuntemusta ja pitkäaikaista kokemusta hyväksi koulutuksissamme.

Päättäjät eivät valitettavasti nähneet, mitä ei-toivottuja inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia heidän päätöksellään on. Se on ymmärrettävää, koska he tuskin ovat terapeuttisen yhteisön asiantuntijoita. Vakavampi puute oli se, että päättäjät eivät ottaneet huomioon asiantuntijoiden eli päiväosaston asiantuntevan ja kokeneen henkilökunnan perusteluja. Näin ensisijaisesti taloudellisiin argumentteihin perustuvalla päätöksenteolla aiheutetaan menojen kasvua pitkällä aikavälillä.

Päiväosaston lakkauttamispäätöksellä tuhottiin vuosikymmenten systemaattisen kehittämistyön tulos: vaikean ja pitkäaikaisen masennuksen avohoitoon keskittynyt suomalainen huippuyksikkö.

Miten käy potilaiden? He tulevat todennäköisesti ja toivottavasti saamaan lääkehoidon ohella perinteistä yksilö- ja ryhmäterapeuttista hoitoa. Mutta terapeuttisen yhteisön ja sen turvallisen vertaisryhmän tuen he menettävät.

Samalla henkilökunta sai kylmän kiitoksen vuosien ansiokkaasta kehittämistyöstään – se pyyhkäistiin kerralla pois.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
Yhteisöhoidon 2-vuotinen koulutus
– YhteisöAkatemian yhteisöhoidon koulutukset

Kari Murto

© Kari Murto,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi