”Olin päättänyt tulla Paremvassiin, koska halusin oppia elämään ilman huumeita ja riippuvuutta.Täältälöysin ihmisiä, jotka olivat vierelläni ja opettivat minulle kuinka rakastaa ja kunnioittaa ihmistä, antoivat toivoa sekä keinon toteuttaa unelmani. Nyt on minun vuoroni jakaa toisten kanssa se, mitä olen oppinut, koska elämä on ketju, jossa jokainen rengas on toista varten.”

Paremvassin perustivat elokuussa 1989 huumeiden käyttäjien terapeuttisissa yhteisöissä riippuvuudestaan toipuneet jäsenet, jotka halusivat vaikuttaa käyttöön johtaneisiin sosiaalisiin tekijöihin. Yhteisön tavoitteiksi asetettiin sosiaalinen avustaminen, ympäristön suojeleminen, huumeiden käytön ehkäiseminen sekä jäsenten jatkuva kouluttaminen. Jäsenet antoivat yhteisön nimeksi Paremvassi, joka merkitsee väliintuloa, interventiota.

Yhteisö on toteuttanut lähikylissä yhteistyössä asukkaiden kanssa useita hankkeita: Kunnostettu kylätori, tehty yhdestä lukiosta kulttuurikeskus, sammutettu metsäpalo sekä järjestetty mielenosoituksia. Keräämillään varoilla yhteisön jäsenet auttoivat 5 kurdiäitiä lapsineen vapaaksi vankilasta, jonne he olivat joutuneetlaittoman maahantulon vuoksi. Äitejä tuettiin jonkin aikaa myös vapautumisen jälkeen. Paremvassin jäsenet ovat myös rakentaneet julkisen aukion ja perustaneet leikkikentän Markoniin, heikosti arvostetun alueen lapsille Ateenan keskustassa.

Narkomaanin tarina jatkuu.
”Minä kuulun Paremvassiin, koska vihdoin tunnen vastuuta tästä horjuvasta maailmasta, tuosta palavasta metsästä, tämän aukion tuhoamisesta, tuosta toivottomasta ihmisestä, jolla ei ole mitään mihin uskoa. Se on myös minun henkilökohtainen vastuuni. En voi enää sulkea silmiäni enkä kääntää päätäni tai suhtautua kaikkeen välinpitämättömästi olkapäitä kohauttamalla. Olen ollut täällä siitä asti, kun tajusin, että välinpitämättömyys, passiivisuus, fatalismi, valheet, epärehellisyys ja helppo elämä ajavat minut todellisuutta pakoon ja riippuvuuteen huumeista. Olen ollut täällä, koska ymmärsin, että vastuu itsestäni ei ole vain oikein ja velvollisuuteni, vaan myös edellytys vastuun ottamiseen toisista. Olen ollut täällä, koska uskon, että mitä ikinä teetkin, mistä tahansa uneksitkin, Sinun on aloitettava se nyt.”

Lähde: Kari Murto, Yhteisöhoidon suuntauksia -kirja

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– Avaimet yhteisölliseen johtamiseen
Yhteisöhoidon 2-vuotinen koulutus
YhteisöAkatemian johtamisen koulutukset

Kari Murto

© Kari Murto,Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2015” sekä lisätään linkki www.sya.fi