muutos

22 03, 2016

Fimea – esimerkki kuinka muutosta ei pitäisi johtaa

|2019-12-22T19:27:48+02:0022.03.2016|

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen FIMEAN siirtäminen Helsingistä Kuopioon on malliesimerkki alusta saakka epäonnistumiseen tuomitusta muutoksen johtamisesta. Vuonna 2008 sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän yksipuolisesti käynnistämä muutoshanke tuli silloisen Lääkelaitoksen työntekijöille täytenä yllätyksenä. Harkittuaan Oulua ja Kuopiota uutena toimipaikkana ministeri Hyssälä päätyi vuonna 2009 valitsemaan Kuopion. Samana vuonna Lääkelaitoksen ylijohtaja Hannes Wahlroos erosi virastaan vastalauseena siirtopäätökselle [...]

6 03, 2016

Muutosvastarinta – ystävä vai vihollinen?

|2019-12-22T19:27:48+02:0006.03.2016|

Amerikkalaisen, organisaatioiden muutoshankkeiden vaikutuksia koskeneen metatutkimuksen mukaan vain runsas viidennes toteutetuista organisaatiomuutoksista oli täyttänyt niille asetetut tuotannollis-taloudelliset tavoitteet. Yhtenä syynä vaatimattomiin tuloksiin on nähty organisaatioiden jäsenten muutosvastarinta. Muutosvastarinnan syntyyn on ainakin kaksi syytä. Toinen on organisaatioiden hierarkkinen rakenne ja toinen hierarkkiseen rakenteeseen liittyvä tapa toteuttaa muutoksia. Päätökset tehdään hierarkian ylimmällä tasolla ja niistä tiedotetaan organisaation [...]

Go to Top