yhteisökasvatus

19 04, 2015

Yksilön muutos terapeuttisessa yhteisössä

|2019-12-22T19:27:51+02:0019.04.2015|

Blochin ja Crouchin  kuvaus yksilön muutoksesta terapiaryhmän vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessissa soveltuu myös muutokseen terapeuttisessa yhteisössä. On tärkeää muistaa, että terapiaryhmän ja terapeuttisen yhteisön välillä on myös merkittäviä eroja niin fyysisissä, sosiaalisissa kuin toiminnallisissa rakenteissakin. Seuraavassa tarkastelen yhteisön jäsenen  muutosta terapiaryhmälle ja terapeuttiselle yhteisölle yhteisen alueen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation, näkökulmasta. Yksilön muutos lähtee turvallisuuden ja hyväksytyksi [...]

27 10, 2014

Saako koulussa kiusata?

|2019-12-22T19:27:52+02:0027.10.2014|

Antti Kärnä (2012) on tutkinut väitöskirjassaan koulukiusaamista ja siihen vaikuttamista. Tulokset vahvistavat terapeuttisen yhteisön ja yhteisökasvatuksen toteutuksessa saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia vertaisryhmän vaikutuksesta epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen. Vertaisryhmän jäsenet voivat olla kannustajan, vetäytyjän tai uhrin puolustajan rooleissa. Kiusaaja pyrkii toiminnallaan osoittamaan voimaa, hankkimaan valtaa ja asemaa vertaisryhmässä. Oppilaiden kanssa keskustelemalla ja käsittelemällä yhdessä tapahtuneita kiusaamisia [...]

Go to Top