Leenamaija Otala pitää oppivan organisaation johtajan tehtävänä vision muodostamisen, sen raamittamisen ja myymisen koko organisaatiolle niin, että jokainen haluaa olla osana visiota. Johtaja luo yhteisen tahtotilan.  Minun mielestäni vision luominen on koko yhteisön tehtävä.

Unelma paremmasta huomisesta

Visio on ihmisen unelma paremmasta huomisesta.  Visio vetoaa tunteisiin ja mielikuviin. Se antaa etäisyyttä välittömään arkeen ja auttaa jaksamaan vaikeuksien yli. Visio vapauttaa todellisuuden kahleista, antaa mielikuvitukselle vapauden liikkua todellisuuden ja fantasian maailmassa. Parhaimmillaan se on yhteisen innoituksen lähde, joka energisoi toimintaa ja kiinnittyy todellisuuteen virittämällä suunnitelmia ja kokeiluja. Visiointi on lasten ja aikuisten psyykkisen toiminnan ominaisuus, mielenterveyden ylläpitäjä ja elämän voiman säilyttäjä.

Mikä on tärkeää

Vision sisältö kertoo ihmiselle tärkeimmistä asioista. Vanki ei visioi vankilan kehittämisestä, vaan vapaudesta. Jos työyhteisön jäsenet innostuvat rakentelemaan kuvitelmia ihanteellisesta työyhteisöstä tai oppilaat pohtimaan unelmiensa koulua muulloinkin kuin ainekirjoituksessa, se viestii sitoutumisesta yhteisöön.

Koko yhteisön luoma

Visiojohtamisessa visio on irrotettu yhteisöstä johtajan tai johtoryhmän tehtäväksi. Visiosta on tehty tuote ja tuotannon väline.  Johto eristäytyy visioimaan yhteisön tulevaisuutta ja pyrkii sitten jalkauttamaan tuotoksensa henkilöstölle.  Mutta johdon luoma, ulkopuolelta tuotu visio ei ole yhdessä rakennettu.  Se ei ole versonut henkilöstön arjesta ja yhteisön jäseniä innoittavasta, arjen yläpuolelle nostavasta prosessista.  Valmiina tarjoiltu visio jää tyhjäksi, ei innosta, eikä ole uskottava. Tapa, jolla visio luodaan kääntyy tarkoitustaan vastaan.

Nousee työn arjesta

Aito visio rakentuu normaalin työn arjesta, muotoutuu ajatuksiksi paremmasta tulevaisuudesta pala palalta yhteisen, kiireettömän keskustelun tuloksena. Aito visiointi ilmentää työyhteisön kehittämisen syvätasoa, yhteisöllistä luovuutta, joka estyy kiireen ja stressin paineessa, yhteisen ajan puutteessa.  Kiireetöntä yhdessä oloa tarvitaan myös keskusteluympäristön turvallisuuden syntymiseen. Vain turvallisessa ryhmässä ja yhteisössä ihmiset uskaltavat jakaa vapaasti tunteitaan ja ajatuksiaan, päästää luovuutensa valloilleen.  Johdon rooli on osallistua keskusteluun, aktivoida sitä ja luoda sille omalla käyttäytymisellään turvallista ympäristöä.

Aiheeseen liittyvät ajankohtaiset koulutukset:
– Avaimet yhteisölliseen johtamiseen
Kohti toimivaa yhteisöä
YhteisöAkatemian johtamisen koulutukset

Kari Murto

PS Mitä ajatuksia tai tunteita blogini herättää?  Oletpa samaa tai eri mieltä ajatuksistani älä epäröi kommentoida.  Visioidaan yhdessä eteenpäin. kari.murto@sya.fi

© Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy. Kaikki oikeudet blogissa kirjoitettuun materiaalin ovat kirjoittajalla ja Suomen Yhteisöakatemia Oy:llä.

Blogin materiaalia voidaan käyttää muissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa, edellyttäen, että niissä mainitaan ”Copyright © Kari Murto, Suomen Yhteisöakatemia Oy 2014” sekä lisätään linkki www.sya.fi