terapeuttinen yhteisö

30 08, 2015

In memoriam Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosasto

|2019-12-22T19:27:49+02:0030.08.2015|

Sain viestin 19.8. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian päiväosaston lakkauttamisesta. Lakkautetulla päiväosastolla toteutettiin terapeuttisen yhteisön hoitomallia, joka perustuu yhteisön henkilöstön ja potilaiden vertaisryhmän terapeuttisen ja kuntouttavan potentiaalin hyödyntämiseen. Hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttavimman tekijän, yhteisön, kehittäminen on hidas ja erittäin vaativa prosessi. Päiväosastolla osaston henkilökunta oli lähes 30 vuoden aikana onnistunut poikkeuksellisen hyvin hoitoyhteisönsä kehittämisessä. Yhteisöhoidon ja terapeuttisen [...]

19 04, 2015

Yksilön muutos terapeuttisessa yhteisössä

|2019-12-22T19:27:51+02:0019.04.2015|

Blochin ja Crouchin  kuvaus yksilön muutoksesta terapiaryhmän vuorovaikutus- ja kommunikaatioprosessissa soveltuu myös muutokseen terapeuttisessa yhteisössä. On tärkeää muistaa, että terapiaryhmän ja terapeuttisen yhteisön välillä on myös merkittäviä eroja niin fyysisissä, sosiaalisissa kuin toiminnallisissa rakenteissakin. Seuraavassa tarkastelen yhteisön jäsenen  muutosta terapiaryhmälle ja terapeuttiselle yhteisölle yhteisen alueen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation, näkökulmasta. Yksilön muutos lähtee turvallisuuden ja hyväksytyksi [...]

9 02, 2015

Narkomaanin tarina

|2019-12-22T19:27:51+02:0009.02.2015|

"Olin päättänyt tulla Paremvassiin, koska halusin oppia elämään ilman huumeita ja riippuvuutta.Täältälöysin ihmisiä, jotka olivat vierelläni ja opettivat minulle kuinka rakastaa ja kunnioittaa ihmistä, antoivat toivoa sekä keinon toteuttaa unelmani. Nyt on minun vuoroni jakaa toisten kanssa se, mitä olen oppinut, koska elämä on ketju, jossa jokainen rengas on toista varten." Paremvassin perustivat elokuussa 1989 [...]

4 11, 2013

Villa Voortman – toisenlainen avopalveluyhteisö

|2019-12-22T19:27:54+02:0004.11.2013|

Kävin lokakuussa 2013 tutustumassa kahteen belgialaiseen terapeuttiseen yhteisöön: avopalvelukeskukseen Villa Voortmaniin ja DeKiemin portaittaiseen päihteiden käyttäjien kuntoutusohjelmaan. Villa Voortman on matalan kynnyksen keskus moniongelmaisille asiakkaille, joilla  on päihderiippuvuuden ja useimmiten vakavien mielenterveysongelmien lisäksi asunnottomuutta, työttömyyttä ja rikollisuutta. Matala kynnys tarkoittaa sitä, että ihmiset, joiden on vaikeaa saada apua muiden virallisten auttamisjärjestelmien kuten psykiatrisen tai päihdehoidon [...]

17 04, 2013

Vankilassa vai hoitolaitoksessa?

|2019-12-22T19:27:55+02:0017.04.2013|

HS:n uutisessa 30.12.2012 käsitellään huumeongelmaisten vankien sijoittamista vankilan sijasta hoitoon, mitä Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan 80% kyselyyn vastanneista asiantuntijoista kannattaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissuunnittelija Elina Kotovirran mukaan vankila ei ole oikea paikka huumeriippuvaisille, vaan heille tulisi tarjota mahdollisuus suorittaa rangaistuksensa hoitolaitoksessa. Oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonin näkemys on, että asia pitäisi hoitaa olemassa olevin keinoin ja [...]

Go to Top