YhteisöAkatemia

Tietoa YhteisöAkatemia

Suomen johtavien yhteisöasiantuntijoiden muodostama yhteisö. Yhteisössämme on kokemusta yli 40 vuotta yhteisöjen kehittämisestä, koulutuksesta, konsultoinnista ja työnohjauksesta.
13 08, 2017

Hoitokokemuksia Japanista

|2019-12-22T19:27:46+02:0013.08.2017|

Länsimaisessa ajattelussa korostuu itseyden ymmärtäminen, kuka minä olen, mitä ajattelen ja tunnen elämästä, itsestäni. Olemme tällä tavoin subjektiivisesti orientoituneita elämään ja ympäristöömme. Arvioimme ympäristöämme, kerromme ajatuksiamme ja mielipiteitämme, ja tämä toiminta asettaa meidät suhteisiin, se ikään kuin kertoo keitä me olemme. Kävin huhtikuussa viiden muun suomalaisen kanssa Japanissa opiskelemassa mielen ja kehon hoitamista Shindon avulla. [...]

5 04, 2017

Fasilitoivan johtamisen arvot

|2019-12-22T19:27:46+02:0005.04.2017|

Fasilitoiva johtaminen on oppimiseen perustuva, vaikuttava tapa johtaa yhteisöä tai organisaatiota. Virheitä ei peitellä, vaan ne otetaan mahdollisuuksina oppia. Virheistä keskustellaan yhdessä. Toiminnan ja mielipiteiden taustalla olevat faktat, oletukset ja intressit ilmaistaan selkeästi ja konkreettisesti, jotta ne eivät johda väärinkäsityksiin. Fasilitoivan johtamisen ensimmäinen perusarvo on läpinäkyvyys. Kohtaamme päivittäin haasteita, jotka paljastavat, ettei kollegamme toteuttama toiminta [...]

27 03, 2017

Miksi kokemus ei opeta?

|2019-12-22T19:27:46+02:0027.03.2017|

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen FIMEAN siirtäminen Helsingistä Kuopioon on malliesimerkki alusta saakka epäonnistumiseen tuomitusta muutoksen johtamisesta. Vuonna 2008 sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän yksipuolisesti käynnistämä muutoshanke, Lääkelaitoksen lakkauttaminen ja sitä seuranneen FIMEAN alueellistaminen, tuli silloisen Lääkelaitoksen työntekijöille kuten myös FIMEAn johtaja Hannes Wahlroosille ilmoitusasiana ja yllätyksenä. He vastustivat Kuopioon muuttamista. Liisa Hyssälä kertoi sanomalehti Keskisuomalaisen [...]

14 02, 2017

Roolit ryhmässä

|2019-12-22T19:27:47+02:0014.02.2017|

Ihminen on laumaeläin, ja lauman toimintaa säätelee sen dynamiikka. Ryhmädynamiikka on laaja käsite, mikä sisältää ryhmän kommunikaatioprosessit ja vuorovaikutusmallit mukaan lukien ihmisten välisen vetovoiman. Lisäksi ryhmädynamiikan määrittelyyn kuuluu sosiaalinen liittyminen ja vaikutus, normit, roolit, status, valta ja sen käyttö sekä ryhmäkulttuuri. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti lävitse roolin käsitettä. Ryhmäilmiöiden ja vuorovaikutuksen ymmärtämisessä on roolin käsitteestä [...]

6 02, 2017

Miksi fiksu toiminta hämmästytti?

|2019-12-22T19:27:47+02:0006.02.2017|

Kenraali Stanley McChrystal toimi Yhdysvaltain Afganistanin -joukkojen ja Irakin erikoisoperaatioiden komentajana vuosina 2003-2010. Kokemustensa pohjalta hän uudisti taisteluorganisaatiota jäykästä ja hierarkkisesta tiimiorganisaatioksi. Ylhäältä lähtevää kontrollia ja päätösvaltaa lisättiin yksittäisille tiimeille ja tiimien välistä tiedonkulkua parannettiin. McChrystalin kokemuksistaan kirjoittaman kirjan Team of Teams pohjalta toimittaja Tanja Vasama on tehnyt McChrystalista haastattelu Helsingin Sanomiin (5.2.2017). Haastattelussa McChrystal [...]

23 10, 2016

Yhteisön voima

|2019-12-22T19:27:47+02:0023.10.2016|

Terapeuttinen yhteisö on yksi yhteisöhoidon suuntaus psykiatrian ja päihteiden käyttäjien hoidossa ja kuntoutuksessa. Muihin hoito- ja kuntoutusmenetelmiin suhteutettuna terapeuttisen yhteisön lisäarvo on koko yhteisön potentiaalin hyödyntäminen yhteisön perustehtävän toteuttamisessa. Yhteisö vaikuttaa aina asiakkaiden ja potilaiden kuntoutumiseen joko positiivisesti tai haitallisesti. Yhteisön tietoinen hyödyntäminen merkitsee tässä haitallisten vaikutusten minimointia ja positiivisten vaikutusten maksimointia. Terapeuttisen yhteisön historia [...]

28 09, 2016

Sukupolvenvaihdoksen järki ja tunteet

|2019-12-22T19:27:47+02:0028.09.2016|

Kesän loppupuolella käytiin olympialaiset. Suomen mitalitoiveet olivat ennen kisoja korkeat, ja Suomella piti olla muutama ”varma kortti”. Kansalaiskeskustelujen ja median perusteella kisat olivat Suomen urheilukansalle pettymys. Syyksi huonoon menestykseen on esitetty suomalaisten urheilijoiden henkisen kantin pettäminen.   Hyvin mahdollista. Vaikka olet kuinka hyvässä fyysisessä kunnossa, et pysty huippusuorituksiin, jos ei myös mentaalinen kuntosi ole huippuvireissä. [...]

20 09, 2016

Onnistunut sote-muutos?

|2019-12-22T19:27:47+02:0020.09.2016|

Sote- ja aluehallintouudistuksen projektijohtaja Tuomas Pöysti on viime aikoina kirjoittanut ahkerasti soteuudistuksesta ja sen edellytyksistä, uhkista ja mahdollisuuksista. Hänen mukaansa Kainuun hallintokokeilusta kannattaa ottaa oppia. Muutostavoitteissa tulee olla realistinen, niin taloudessa kuin toimintojen integraatiossa. Pöystin mukaan Kainuu on opettanut rakenteista, aluehallinnosta, demokratiasta, synergioista. Pöysti on myös kertonut valtionhallinnon virkamiesten näkemyksiä maakuntien uudistamistyön etenemisestä. Maakunnat ovat [...]

Go to Top