Uncategorized

26 01, 2022

Lusikka sotesoppaan

|2022-01-26T17:20:59+02:0026.01.2022|

”Terveydenhuolto on perinteisesti hyvin hierarkkista. Muutokset ovat tulleet ylhäältä alaspäin. Tällainen toimintamalli ei enää vastaa tämän päivän tarpeita. Suurin viisaus oman työn parantamisesta on yleensä työntekijällä itsellään eikä esimerkiksi ulkopuolisella konsultilla. … Sote-palveluja ei paranneta säätämällä lakeja henkilöstömitoituksesta tai hoitotakuista. Se tehdään parantamalla työntekijöiden mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin.” (HS pääkirjoitus 30.11.2021)” Yllä olevan näkemyksen vahvistaa [...]

21 03, 2021

Yhteisöllinen näkökulma defusing-työskentelyyn

|2021-03-21T18:58:12+02:0021.03.2021|

Onnettomuuspaikalle hälytetty pelastajaryhmä tekee parhaansa pelastaakseen hätään joutuneiden kansalaisten hengen joskus omaa henkeäänkin vaarantamalla. Nuo tilanteet ovat elämän ääritilanteita paitsi hädässä olevalle kansalaiselle niin myös pelastajalle. Ne uhkaavat olemassaoloamme. Ne saavat meidän henkeä säilyttävän toimintajärjestelmämme hälytystilaan. Varsinkin jos tilanne johtaa inhimilliseen murhenäytelmään, siitä jää tapahtumaan altistuneille vahingollisia muistijälkiä autonomisen hermojärjestelmämme muistipaikoille. Toisin sanoen voi tapahtua [...]

16 03, 2021

Yhteisön arvot ja arki

|2021-03-16T19:04:24+02:0016.03.2021|

Taru Tujunen nosti ansiokkaassa kolumnissaan (HS 2.3.) esiin työyhteisöjen julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden kohtaamattomuuden. Työssäni Tujusen kuvaama tilanne on tullut tutuksi lukuisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä. Syy ei ole se, etteikö yhteisön arvoista olisi eri kokoonpanoissa keskusteltu hierarkian kaikilla tasoilla workshopeissa ja seminaareissa. Niistä on tehty muistioita ja huoneentauluja seinille. Valitettavan usein henkilöstön on myöhemmin vaikea [...]

26 01, 2021

Tunnistatko identiteettiä?

|2021-01-26T14:15:18+02:0026.01.2021|

Identiteeteistä keskustellaan nyt paljon. Puhutaan identiteettipolitiikasta, vastakkaisasettelusta, ihmisten jakautumisesta, siitä miten toisia ymmärretään tahallaan väärin. Etenkin USA:n presidentti-instituutio on ruokkinut tehokkaasti viime aikoina tätä keskustelua. Mutta on meillä omastakin takaa aineksia identiteettipolitiikan kärjistymiseen. Luin Toni Viljanmaan Ylen kolumnia (5.1.2021). Se herätti monia ajatuksia. Etenkin elokuussa 95-vuotiaana kuolleen sosiologi ja akateemikko Erik Allardtin 1960-luvulla luettelemat Suomen [...]

3 08, 2020

Johtamisen tulevaisuus – visio, vuorovaikutus ja valtuuttaminen?

|2020-08-03T15:08:40+03:0003.08.2020|

Kauppalehdessä oli hiljattain artikkeli suomalaisten johtajien kokemuksista koronakriisistä. Tehdyn selvityksen mukaan 79% suomalaisista yritysjohtajista kokee johtamisen muuttuneen koronapandemian alettua eivätkä muutokset johtamiseen tule jäämään vain poikkeusoloihin. Merkittävin muutos liittyy työyhteisön vuorovaikutukseen. Johtajista tuli maaliskuussa lähes yhdessä yössä kriisijohtajia. Samalla siirryttiin lukuisissa organisaatioissa etätyöhön. Ja vaikka Suomi on digitaalisten palveluiden ja välineiden osalta jopa edelläkävijä, moni [...]

8 03, 2020

Tieto ja käytännöt johtamisessa

|2020-03-09T17:43:57+02:0008.03.2020|

Organisaatiojohtamisen arki näyttää noudattavan perinteistä hierarkkista mallia: vallan ja päätöksenteon keskittämistä johdolle. Samaan aikaan korostetaan henkilöstön sitouttamista työhön ja työyhteisöön. Sitouttamisen tavoitteena on henkilökunnan työmotivaation ja työtehon nostaminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Viime vuosikymmenten empiirinen tutkimus on osoittanut hierarkkisen, ylhäältä alas lähtevän johtamisen toimivan tavoitteitaan vastaan: henkilöstön sitoutuminen jää ulkoiseksi, mikä näkyy työmotivaation ja työhyvinvoinnin ongelmina. [...]

9 01, 2020

Valvira – laadunvalvojako?

|2020-01-09T15:29:29+02:0009.01.2020|

”Olen todella pahoillani. Näinhän ei missään tapauksessa pitäisi käydä.” pahoitteli Invalidiliiton pääjohtaja Petri Pohjonen A-Studiossa (7.1.). Invalidiliitto omistaa Validian, joka on Suomen suurin vammaispalvelujen asumispalvelujen tuottaja. Viranomaiset ovat löytäneet epäselvyyksiä ja huomautettavaa 40 prosentissa Validian 40 yksiköstä. ”Omistajan näkökulmasta tää on hyvä asia, koska nää asiat tulee pintaan. Ne tulee meillekin toisella tavalla tiedoksi ja [...]

11 02, 2019

Pelimanni pani paremmaksi

|2019-12-22T19:27:43+02:0011.02.2019|

Edellisessä blogissani kirjoitin Esperi Caren tarjoamasta vanhusten hoivasta esimerkkinä alan alennustilasta. Mainitsin myös Attendon ja Mehiläisen hoivapalvelujen epäkohdista julkisia palveluja unohtamatta. Nyt Attendon Alavudella sijaitseva Pelimanni panee paremmaksi ensimmäisen toimintakuukauden saldollaan. Kuusi asukasta kuoli ja 10 henkilökunnan jäsentä sai tarpeekseen ja irtisanoutui Pelimannista. Aluksi yritys kieltäytyi kommentoimasta. Nyt Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen on kommentoinut ja [...]

Go to Top